Through The Ages (Kuroshitsuji Live Action Movie Theme Song)

Soundtracks
MrWind
1824
Through The Ages (Kuroshitsuji Live Action Movie Theme Song)

Lời bài hát

Who is the reason, the one you're living for?
Who is the reason, the one you're crying for?
If look deep inside the caverns of my heart
All I see is you smiling back at me

This is where it all begins,
Your hand, so soft and gentle
I won't let it go
No, I won't let it go

On the last day on the earth
All I wanna do is share a smile with you
Till I cross the twilight
Nothing could be truer than this love I have for you
My love will testify and last through the ages

Every soul alive, the shadows in my heart
Every soul alive is looking for the true light
But when you let it shine, the blackest shadow hides
Darkness receding from the light of day

Nothing would ever be enough, but you spread your wings
As if to wrap around me now, you wrap around me now

On the last day on the earth
All I wanna do is keep a smile for you until I close my eyes
Nothing could be truer than this love I have for you
History books will tell our love through the ages

No matter how hard I tried, to find a reason to be living
Nothing mattered 'til
I found this love in us

On the last day on the earth,
All I wanna do is keep a smile for you
Till I cross the twilight
Nothing could be truer than this love I have for you
Everyone will know our love through the ages

Aaa-ah aaa-ah
Aaa-ah aaa-ah
Aaa-ah aaa-ah

Who is the reason, the one you're living for?
Who is the reason, the one you're crying for?
If I look deep inside the caverns of my heart
All I see is you smiling back at me

Lời Việt

Ai là lí do đây, kẻ mà anh đang sống cho?
Ai là lí do đây, kẻ mà anh đang rơi nước mắt cho?
Nếu nhìn tận sâu vào bên trong lỗ hổng nơi trái tim tôi
Tất cả những gì tôi thấy là hình ảnh anh đang cười với tôi

Đây là nơi mọi chuyện bắt đầu
Đôi tay anh, thật mềm mại và dịu dàng
Tôi sẽ không buông rơi chúng
Không, tôi sẽ không buông chúng

Vào ngày cuối cùng trên trái đất
Mọi điều tôi muốn làm là chia sẻ một nụ cười với anh
Cho tôi khi tôi chìm vào bóng chiều chạng vạng
Chẳng có gì thật hơn tình yêu này tôi dành cho anh
Tình yêu của tôi sẽ chứng tỏ điều đó và kéo dài mãi mãi

Mọi linh hồn đang sống, những bóng đen trong tim tôi
Mọi linh hồn đang sống đều đang tìm một ánh sáng đích thực
Nhưng khi anh để nó tỏa sáng, những gì đen tôi nhất lại trốn đi
Bóng đêm lùi tránh ánh sáng ban ngày

Chẳng gì là đủ cả, nhưng khi anh dang rộng đôi cánh
Như thể để bao bọc lấy tôi như giờ đây anh bao bọc lấy tôi vậy

Vào ngày cuối cùng trên trái đất
Mọi điều tôi muốn làm là giữ một nụ cười dành cho anh cho tới khi tôi nhắm mắt
Chẳng có gì thật hơn tình yêu này tôi dành cho anh
Sử sách sẽ kể câu chuyện tình của chúng ta đến mãi mãi

Cho dù tôi có cố gắng thế nào, để tìm một lí do để sống
Chẳng có ích gì cho tôi khi
Tôi tìm thấy tình yêu này trong ta

Vào ngày cuối cùng trên trái đất
Mọi điều tôi muốn làm là giữ một nụ cười dành cho anh
Cho tôi khi tôi chìm vào bóng chiều chạng vạng
Chẳng có gì thật hơn tình yêu này tôi dành cho anh
Nhân gian sẽ biết đến tình yêu này của chúng ta mãi mãi

Aaa-ah aaa-ah
Aaa-ah aaa-ah
Aaa-ah aaa-ah

Ai là lí do đây, kẻ mà anh đang sống cho?
Ai là lí do đây, kẻ mà anh đang rơi nước mắt cho?
Nếu nhìn tận sâu vào bên trong lỗ hổng nơi trái tim tôi
Tất cả những gì tôi thấy là hình ảnh anh đang cười với tôi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...