Til It's Gone

Pop
MrWind
618
Til It's Gone

Lời bài hát

I'm blind from the tears that fall like rain
So lost ever since you went away
Sometimes our lives forever change
My hearts never gonna be the same
Cause you came
And you gave
Me a place
Place to lay
All the pain
Why'd you take
It away

You'll never know what you've got till it's gone
You'll never know what you've got till it's gone
You'll never know what you've got till it's gone
You'll never know what you've got till it's gone

I try every night to turn the page
But daylight can't confine me to a cage
in my mind the life we had replays
Now every where I turn I see your face
Cause you came
And you gave
Me a place
Place to lay
All the pain
Why'd you take
It away

You'll never know what you've got till it's gone
You'll never know what you've got till it's gone
You'll never know what you've got till it's gone
You'll never know what you've got till it's gone

All the memories I'm saving
So your love is never fading
Holding on my heart is breaking
Can't let go (let go)

You'll never know what you've got till it's gone
You'll never know what you've got till it's gone

Lời Việt

Em không nhìn thấy gì bởi những giọt nước mắt giàn giụa như mưa
Mất mát quá nhiều kể từ khi anh ra đi
Đôi khi cuộc sống của ta thay đổi mãi mãi
Trái tim em sẽ không bao giờ như trước
Bởi anh đã tới
Và anh trao em
Một nơi
Một nơi để chứa đựng
Tất cả những nỗi đau
Tại sao anh lại lấy đi tất cả

Anh sẽ không bao giờ biết điều gì anh có cho tới khi anh mất
Anh sẽ không bao giờ biết điều gì anh có cho tới khi anh mất
Anh sẽ không bao giờ biết điều gì anh có cho tới khi anh mất
Anh sẽ không bao giờ biết điều gì anh có cho tới khi anh mất

Em cố gắng mỗi đêm để chuyển sang một trang mới
Nhưng ánh sáng ban ngày không thể giam giữ em trong một chiếc lồng
Trong tâm trí em, cuộc sống chúng ta trải qua tua đi tua lại
Giờ mọi nơi em tới em đều nhìn thấy mặt anh
Bởi anh đã tới
Và anh trao em
Một nơi
Một nơi để chứa đựng
Tất cả những nỗi đau
Tại sao anh lại lấy đi tất cả

Anh sẽ không bao giờ biết điều gì anh có cho tới khi anh mất
Anh sẽ không bao giờ biết điều gì anh có cho tới khi anh mất
Anh sẽ không bao giờ biết điều gì anh có cho tới khi anh mất
Anh sẽ không bao giờ biết điều gì anh có cho tới khi anh mất

Tất cả những kí ức em sẽ lưu giữ
Nên tình yêu của anh sẽ không bao giờ phai nhạt
Nắm giữ trái tim em đang tan vỡ
Không thể ra đi

Anh sẽ không bao giờ biết điều gì anh có cho tới khi anh mất
Anh sẽ không bao giờ biết điều gì anh có cho tới khi anh mất


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé