Tiny Little Bows

Pop
MrWind
999
Tiny Little Bows

Lời bài hát

Cupid, draw back your bow

New York
Tell me how you feel about it
We just met, yeah, we just met

L.A.
Ask me for the truth about it
We just met
And I wish we could be holding hands
I wish we could be holding hands

How do you think it goes
With those tiny little bows
You're the one I want
You're the one I know
And everywhere you are
Is a place I wanna go
Dancing really high
Dancing really slow

How do you think it goes
With those tiny little bows
You're the one I want
You're the one I know
And everywhere you are
Is a place I wanna go
Dancing really high
Dancing really slow

Paris
Do you ever think about us
Watching TV in your bed
Hey London
Call me if you think about it
Don't forget
I wish we could be holding hands
I wish we could be holding hands

How do you think it goes
With those tiny little bows
You're the one I want
You're the one I know
And everywhere you are
Is a place I wanna go
Dancing really high
Dancing really slow

How do you think it goes
With those tiny little bows
You're the one I want
You're the one I know
And everywhere you are
Is a place I wanna go
Dancing really high
Dancing really slow

Lời Việt

Thần Tình yêu, rút lại mũi tên của bạn.

New York
Nói với em anh cảm nhận về nó như thế nào
Ta mới gặp nhau, yeah, ta mới gặp nhau

Los Angeles
Hỏi em sự thật về nó
Chúng ta mới gặp nhau
Và rồi em ước chúng ta có thể tay trong tay
Em ước sao chúng ta tay trong tay

Anh nghĩ rằng sẽ ra sao
Với những cây cung nhỏ bé kia
Anh là người duy nhất em muốn
Anh là người duy nhất em biết
Nơi nào có anh
Chính là nơi mà em muốn đến
Khiêu vũ thật mạnh mẽ
Khiêu vũ thật chậm nào

Anh nghĩ rằng sẽ như thế nào
Với những cây cung nhỏ bé kia
Anh là người duy nhất em muốn
Anh là người duy nhất em biết
Nơi nào có anh
Chính là nơi mà em muốn đến
Khiêu vũ thật mạnh mẽ
Khiêu vũ thật chậm nào

Paris
Anh có từng nghĩ đến cảnh chúng ta
Xem TV trong phòng anh ngủ
Này London
Gọi em nếu anh nghĩ về nó
Và đừng quên là
Em ao ước chúng ta có thể tay trong tay
Em ao ước chúng ta có thể tay trong tay

Anh nghĩ rằng sẽ như thế nào
Với những cây cung nhỏ bé kia
Anh là người duy nhất em muốn
Anh là người duy nhất em biết
Nơi nào có anh
Chính là nơi mà em muốn đến
Khiêu vũ thật mạnh mẽ
Khiêu vũ thật chậm nào

Anh nghĩ rằng sẽ như thế nào
Với những cây cung nhỏ bé kia
Anh là người duy nhất em muốn
Anh là người duy nhất em biết
Nơi nào có anh
Chính là nơi mà em muốn đến
Khiêu vũ thật mạnh mẽ
Khiêu vũ thật chậm nào


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé