Toes

Jazz
MrWind
560
Toes

Lời bài hát

The current is strong from what I've heard
It'll whisk you down the stream
But I never seem to have the time

My toes just touched the water
My toes just touched the water

Daydreamed on the bank again
I was swimming with the fish
And I thought this time that it may be true

(But) My toes just touched the water
My toes just touched the water
My toes just touched the water

Walked a mile just to find the edge
Some place low enough to step right in
Now I'm here and I can't begin - to move

Walked a mile just to find the edge
Some place low enough to step right in
Now I'm here and I can't begin - to move

The spoiled sun up over there
It always has to have its way
And I know that the river's there to shelter me

My toes just touched the water
My toes just touched the water

Lời Việt

Dòng nước mạnh từ những gì tôi được nghe
Nó kéo bạn xuôi theo dòng chảy
Nhưng tôi dường như không bao giờ có thời gian

Ngón chân tôi chỉ chạm vào nước
Ngón chân tôi chỉ chạm vào nước

Mơ mộng trên bờ sông lần nữa
Tôi mơ mình bơi với lũ cá
Và tôi nghĩ lần này nó có vẻ thật

(nhưng) Ngón chân tôi chỉ chạm vào nước
Ngón chân tôi chỉ chạm vào nước
Ngón chân tôi chỉ chạm vào nước

Đi một dặm chỉ để tìm thấy bờ vực
Vài nơi đủ thấp để bước chân vào
Giờ tôi ở đây và tôi không thể bắt đầu, bước đi

Đi một dặm chỉ để tìm thấy bờ vực
Vài nơi đủ thấp để bước chân vào
Giờ tôi ở đây và tôi không thể bắt đầu, bước đi

Mặt trời hoang tàn ở trên kia
Mọi việc luôn phải có cách giải quyết của nó
Và tôi biết dòng sông ở đó để che chở cho tôi

Ngón chân tôi chỉ chạm vào nước
Ngón chân tôi chỉ chạm vào nước.
Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé