Touch My Hand

Country Rock
MrWind
372
Touch My Hand

Lời bài hát

Saw you from a distance
Saw you from the stage
Something bout the look in your eyes
Something bout your beautiful face

In a sea of people
There is only you
I never knew what the song was about
But suddenly now I do

Trying to reach out to you, touch my hand
Reach out as far as you can
Only me only you and the band
Trying to reach out to you, touch my hand

Cant let the music stop
Cant let this feeling end
Cause if I do itll all be over
Ill never see you again

Cant let the music stop
Until I touch your hand
Cause if I do Itll all be over
Ill never get the chance again
Ill never get the chance again

I’ll never get the chance again
I’ll never get the chance again

I see the sparkle of a million flashlights
A wonderwall of stars
But the one that’s shining out so bright is the one right where you are

Trying to reach out to you, touch my hand
Reach out as far as you can
Only me, only you, and the band
Trying to reach out to you, touch my hand

Can’t let the music stop
Can’t let this feeling end
Cause if I do it’ll all be over
I’ll never see you again

Can’t let the music stop
Until I touch your hand
Cause if I do it’ll all be over
I’ll never get the chance again
I’ll never get the chance again

Saw you from the distance
Saw you from the stage
Something about the look in your eyes
Something about your beautiful face

Can’t let the music stop
Can’t let this feeling end
Cause if I do it’ll all be over
I’ll never see you again

Can’t let the music stop
Until I touch your hand
Cause if I do it’ll all be over
I’ll never get the chance again
I’ll never get the chance again

Can’t let the music stop
Can’t let this feeling end
Cause if I do it’ll all be over
I’ll never see you again

Can’t let the music stop
Until I touch your hands
Cause if I do it’ll all be over
I’ll never get the chance again
I’ll never get the chance again

Trying to reach out to you, touch my hand
Reach out as far as you can
Only me, only you, and the band
Trying to reach out to you, touch my hand
Yeah, yeah, yeah

Lời Việt

Nhìn thấy em từ xa xa
Nhìn thấy em từ sân khấu
Điều gì đó trong ánh mắt của em
Điều gì đó trên gương mặt xinh đẹp của em

Trong biển người
Chỉ còn có em
Anh chưa từng biết bài hát nói về điều gì
Nhưng đột nhiên giờ đây anh hiểu

Cố vươn đến em, hãy chạm vào tay anh đi
Vươn ra xa hết mức của em
Chỉ còn anh, chỉ còn em và ban nhạc
Cố vươn đến em, hãy chạm vào tay anh đi

Không thể để tiếng nhạc ngừng lại
Không thể để cảm xúc này kết thúc
Vì nếu thế, tất cả sẽ chấm dứt
Anh sẽ không bao giờ lại thấy em

Không thể để tiếng nhạc ngừng lại
Cho đến khi anh chạm vào tay em
Vì nếu thế, tất cả sẽ chấm dứt
Anh sẽ không bao giờ lại có cơ hội
Anh sẽ không bao giờ có lại được cơ hội này

Anh sẽ không bao giờ lại có cơ hội
Anh sẽ không bao giờ có lại được cơ hội này

Anh thấy hàng triệu ánh đèn lấp lóa
Cả một dòng thác ngôi sao vĩ đại
Nhưng người toả sáng nhất là ngay nơi em đứng

[Đoạn 3, 4, 5, 1, 4, 5, 4, 5, 3]Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...