Treacherous

Country
MrWind
2824
Treacherous

Lời bài hát

Put your lips close to mine
As long as they don't touch
Out of focus, eye to eye
Till the gravity's too much
And I'll do anything you say
If you say it with your hands
And I'd be smart to walk away, but you're quicksand

This slope is treacherous
This path is reckless
This slope is treacherous
And I, I, I like it

I can't decide if it's a choice
Getting swept away
I hear the sound of my own voice
Asking you to stay
And all we are is skin and bone trained to get along
Forever going with the flow, but you're friction

This slope is treacherous
This path is reckless
This slope is treacherous
And I, I, I like it

Two headlights shine through the sleepless night
And I will get you, get you alone
Your name has echoed through my mind
And I just think you should, think you should know
That nothing safe is worth the drive I will
Follow you, follow you home...
I'll follow you, follow you home...

This hope is treacherous
This daydream is dangerous
This hope is treacherous
I, I, I... I, I, I... I, I, I...

Two headlights shine through the sleepless night
And I will get you, get you alone
Your name has echoed through my mind
And I just think you should, think you should know
That nothing safe is worth the drive I will
Follow you, follow you home...
I'll follow you, follow you home...
I'll follow you, follow you home...
I'll follow you, follow you home...

This slope is treacherous
I, I, I like it

Lời Việt

Nhớ anh không ngủ được
Là Hương vị của tình yêu sao
Ngày ngày muốn được nhìn thấy anh
Và ngày ngày em không ngủ được
Không ngủ vì nhớ anh
Em mong sao ngày mai đến thật nhanh
Mỗi sáng sớm em được nhìn thấy anh
Buổi sáng tốt lành mà

Nhớ anh không ngủ được
Thật hạnh phúc khi thấy một nụ cười
Đi cùng với em là tốt hay không tốt hả anh
Trái tim em thầm trao cho anh dù anh biết

Nhớ anh không ngủ được
………………………


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...