Turning Tables

Unknow Category
MrWind
1648
Turning Tables

Lời bài hát

Close enough to start a war
All that I have is on the floor
God only knows what we're fighting for
All that I say, you always say more

I can't keep up with your turning tables
Under your thumb, I can't breathe

So, I won't let you close enough to hurt me
No, I won't rescue you, you to just desert me
I cant give you, what you think you gave me
It's time to say goodbye to turning tables
To turning tables

Under haunted skies I see ooh
Where love is lost, your ghost is found
I braved a hundred storms to leave you
As hard as you try, no I will never be knocked down

I can't keep up with your turning tables
Under your thumb, I can't breathe

So, I won't let you close enough to hurt me, no
I won't rescue you, you to just desert me
I cant give you, what you think you gave me
It's time to say goodbye to turning tables
Turning tables

Next time I'll be braver
I'll be my own savior
When the thunder calls for me
Next time I'll be braver
I'll be my own savior
Standing on my own two feet

I won't let you close enough to hurt me, no
I won't rescue you, you to just desert me
I cant give you, what you think you gave me
It's time to say goodbye to turning tables
To turning tables
Turning tables, yeah
Turning, oh

Lời Việt

Lại sắp nổ ra tranh cãi nữa rồi
Tất cả những gì em có bày cả ra đó
Chỉ có trời mới biết mình tranh cãi vì cái gì
Em nói gì thì anh cũng luôn tranh hơn

Em không thể tranh đua với những trò lật lọng của anh được, dưới sự kiểm soát của anh, em không thở nổi

Thế nên em sẽ không để anh đến gần làm tổn thương em
Không, chẳng cứu anh đâu, anh vừa bỏ em
Em không thể làm với anh như kiểu anh nghĩ anh làm với em
Tới lúc phải nói lời tạm biệt với những trò lật ngược tình thế rồi
Những trò đảo lộn tình thế...

Dưới bầu trời u ám này, em thấy nơi tình yêu chúng ta đã mất, mà bóng anh xuất hiện
Em đã đương đầu bao chông gai bão tố để rời khỏi anh
Cũng như anh đã cố vậy, không, em sẽ không bao giờ gục ngã đâu

Em không thể tranh đua với những trò lật lọng của anh được, dưới sự kiểm soát của anh, em không thở nổi

Thế nên em sẽ không để anh đến gần làm tổn thương em
Không, chẳng cứu anh đâu, anh vừa bỏ em
Em không thể làm với anh như kiểu anh nghĩ anh làm với em
Tới lúc phải nói lời tạm biệt với những trò lật ngược tình thế rồi
Những trò đảo lộn tình thế...

Lần sau, em sẽ mạnh mẽ hơn
Em sẽ là cứu tinh của chính mình
Khi sấm giăng chớp giật
Lần tới, em sẽ can đảm hơn
Em sẽ là cứu tinh của chính mình
Đứng vững vàng trên đôi chân của mình

Thế nên em sẽ không để anh đến gần làm tổn thương em
Không, chẳng cứu anh đâu, anh vừa bỏ em
Em không thể làm với anh như kiểu anh nghĩ anh làm với em
Tới lúc phải nói lời tạm biệt với những trò lật ngược tình thế rồi
Những trò đảo lộn tình thế...


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...