Undercover

Pop
MrWind
1597
Undercover

Lời bài hát

Undercover

I look at you, and all I wanna do, it's just dissapear
I got a craving for you, baby, can we get out of here?
You're a sexy machine, you're a hollywood dream
And you got me feeling like a homecoming queen
Let's drop out of this crowd, somewhere no one's allowed
I want you

All to myself, I want you all to myself
And nobody else, yeah,
You dont need no other lover, we can keep it undercover
Find me in the shadows, i'm protegee
Damn until tomorrow
And make sure that no-nobody follows
You dont need no other lover, we can keep it undercover

[break]
You dont need no other lover, we can keep it undercover

I wanna find a place where we can be alone in the dark
And you can never gave me like a math that you know by heart
You're a sexy machine, you're a hollywood dream
And you got me feeling like a homecoming queen
Let's drop out of this crowd, somewhere no one's allowed
I want you

All to myself, I want you all to myself
And nobody else, yeah,
You dont need no other lover, we can keep it undercover
Find me in the shadows, i'm protegee
Damn until tomorrow
And make sure that no-nobody follows
You dont need no other lover, we can keep it undercover

You dont need no other lover, we can keep it undercover

I wanna find a place where we can be alone in the dark
And you can never gave me like a math that you know by heart

All to myself, I want you all to myself
And nobody else, yeah,
You dont need no other lover,
You dont need no other lover
You dont need no other lover
We can keep it undercover

[break]
You dont need no other lover, we can keep it undercover

You dont need no other lover, we can keep it undercover

Lời Việt

Giấu kín

Khi em nhìn thấy anh, và tất cả những điều em muốn làm là trốn chạy.
Em có một khao khát với anh, anh à, chúng ta có thể rời khỏi đây không?
Anh là một cỗ máy quyến rũ, anh là một giấc mơ Hollywood
Và anh làm em cảm thấy như một nữ hoàng trung học
Hãy thoát ra khỏi đám đông này, tới một nơi nào đó không ai được phép tới
Em muốn có anh.

Với bản thân em, em cần anh cho bản thân mình.
Và không cần ai nữa, vậy đó
Anh không cần người yêu nào khác cả, chúng ta có thể giấu kín.
Anh tìm ra em trong bóng tối, em là kẻ được che chở
Thật tồi tệ cho tới ngày hôm sau
Và chắc chắn rằng không ai bám đuôi
Anh không cần người yêu nào khác cả, chúng ta có thể giấu kín.

Anh không cần người yêu nào khác cả, chúng ta có thể giấu kín.

Em muốn tìm một nơi nào đó, nơi mà chúng ta có thể ngồi một mình trong bóng tối.
Và anh có thể chẳng bao giờ đối đãi với em như một bài toán mà anh đã biết quá rõ
Anh là một cỗ máy quyến rũ, anh là một giấc mơ Hollywood
Và anh làm em cảm thấy như một nữ hoàng trung học
Hãy thoát ra khỏi đám đông này, tới một nơi nào đó không ai được phép tới
Em muốn có anh.

Với bản thân em, em cần anh cho bản thân mình.
Và không cần ai nữa, vậy đó
Anh không cần người yêu nào khác cả, chúng ta có thể giấu kín.
Anh tìm ra em trong bóng tối, em là kẻ được che chở
Thật tồi tệ cho tới ngày hôm sau
Và chắc chắn rằng không ai bám đuôi
Anh không cần người yêu nào khác cả, chúng ta có thể giấu kín.

Anh không cần người yêu nào khác cả, chúng ta có thể giấu kín.

Em muốn tìm một nơi nào đó, nơi mà chúng ta có thể ngồi một mình trong bóng tối.
Và anh có thể chẳng bao giờ đối đãi với em như một bài toán mà anh đã biết quá rõ

Với bản thân em, em cần anh cho bản thân mình.
Và không cần ai nữa, vậy đó
Anh không cần người yêu nào khác cả
Anh không cần người yêu nào khác cả
Anh không cần người yêu nào khác cả
Chúng ta có thể giấu kín.

Anh không cần người yêu nào khác cả, chúng ta có thể giấu kín.
Anh không cần người yêu nào khác cả, chúng ta có thể giấu kín.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé