Untitled 1

Unknow Category
MrWind
395
Untitled 1

Lời bài hát

A house on fire
A wall of stone
A door that once was open
An empty face and empty bones
Who ate your heart?
You're cold inside
You're not the one I hoped for
I'll see you on the other side
I'll see you on the other side

The wind wouldn't blow me home
To lie in your heart of hearts
Will I ever see you again
And lie in your heart of hearts

Who ate your heart?
You're cold inside
You're not the one I hoped for
I'll see you on the other side
I'll see you on the other side

The wind wouldn't blow me home
To lie in your heart of hearts
Will I ever see you again
And lie in your heart of hearts

Lời Việt

Một căn nhà chìm trong biển lửa
Một bức tường đá
Một cánh cửa mở toang
Một gương mặt và bộ xương trống rỗng
Ai đã ăn mất trái tim em?
Em đang lạnh trong lòng
Em không phải là người anh mong đợi
Anh sẽ nhìn em trên khía cạnh khác
Anh sẽ nhìn em trên khía cạnh khác

Gió chẳng thổi anh về nhà
Để được nằm yên ả trong trái tim em
Liệu anh sẽ gặp lại em chăng?
Và được ngự trị trong trái tim em

Ai lấy mất trái tim em?
Lòng em lạnh căm
Em không phải là người anh mong đợi
Anh sẽ nhìn em trên khía cạnh khác
Anh sẽ nhìn em trên khía cạnh khác

Gió chẳng thổi anh về nhà
Để được nằm yên ả trong trái tim em
Liệu anh sẽ gặp lại em chăng?
Và được ngự trị trong trái tim em


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...