Used To Love U

Unknow Category
MrWind
805
Used To Love U

Lời bài hát

Holla holla holla
holla holla holla

Maybe, it's me, maybe I bore you
A No no, it's my fault, 'cause I can't afford you
Maybe baby, Puffy, Jay Z
would all be better for you
'Cause all I can do is love you

Baby when I used to love you
There's nothing that I wouldn't do
I went through the fire for you, did anything you asked me to
But I'm tired of living this lie
It's getting harder to justify
Realized that I just don't love u
Not like I used to

Holla holla holla
holla holla holla

Now, maybe, I should rob somebody
So we could, live like Whitney and Bobby
It's probably my fault, my bad, my loss
But you are, above cost
'Cause all I could do was love you

Baby when I used to love you, there's nothing that I wouldn't do
I went through the fire for you, did anything you asked me to
But I'm tired of living this lie
It's getting harder to justify
Realized that I just don't love you
Not like I used to

Holla holla holla
Holla holla holla

Now, do you remember when I used to love you
Baby no not any more, love you
Ooohhhh, I loved you
And you're gonna miss me now yeah

Baby when i used to love you
There's nothing that i wouldn't do,
I went through the fire for u, and I'm not gonna play the fool
No I can't live this life, and I can't justify, and I can't make you my wife
Cos I don't love you
Not like I used to do

Holla holla holla
Holla holla holla

Oh I used to love you
Oh I used to love you

Oh but I don't love you
Oh but I don't love you

Oh but you're gonna miss me now

Holla holla holla
Holla holla holla
Oh i used to love you
Oh i used to love you

Oh but I don't love you
Oh but I don't love you

Oh but you're gonna miss me now

Oh but I don't love you

Lời Việt

Holla holla holla
Holla holla holla

Chắc là, anh ý, chắc anh chán em rồi
À không không, là lỗi của anh, vì anh chẳng thể chu cấp cho em
Cưng à chắc là Puffy, Jay Z mới xứng với em
Vì tất cả những gì anh có thể làm chỉ là yêu em thôi

Cưng à lúc anh còn yêu em ý
Chẳng có gì anh không thể làm cả
Anh nhảy vào lửa vì em, làm bất cứ điều gì em muốn
Nhưng anh chán cái cuộc sống giả dối này rồi
Thanh minh nữa cũng khó nhằn
Nhận ra rằng anh chẳng còn yêu em
Không như anh đã từng

Holla holla holla
Holla holla holla

Có lẽ bây giờ anh phải đi ăn cướp của ai đấy
Thì chúng ta có thể sống như Whitney với Bobby
Chắc là lỗi của anh rồi, anh kém cỏi, anh thất bại
Nhưng cưng à, em giá cao quá
Vì thế anh chỉ có thể yêu em thôi

Cưng à lúc anh còn yêu em ý
Chẳng có gì anh không thể làm cả
Anh nhảy vào lửa vì em, làm bất cứ điều gì em muốn
Nhưng anh chán cái cuộc sống giả dối này rồi
Thanh minh nữa cũng khó nhằn
Nhận ra rằng anh chẳng còn yêu em
Không như anh đã từng

Holla holla holla
Holla holla holla

Lúc này em có nhớ cái lúc anh còn yêu em không
Cưng à sẽ không thế nữa đâu, yêu em ư
Ôi anh yêu em ư
Bây giờ chắc em sẽ nhớ anh đấy

Cưng à lúc anh còn yêu em ý
Chẳng có gì anh không thể làm cả
Anh nhảy vào lửa vì em, nhưng anh chẳng làm thằng ngốc nữa đâu
Không, anh không thể sống thế này,anh không thể bao biện nữa, không thể biến em làm vợ anh được
Vì anh chẳng yêu em nữa
Không như anh đã từng

Holla holla holla
Holla holla holla

Ôi anh từng yêu em đấy
Anh từng yêu em

Ôi nhưng anh không yêu em nữa rồi
Không yêu em nữa rồi

Ôi chắc là em sẽ nhớ anh đấy

Holla holla holla
Holla holla holla
Ôi anh từng yêu em đấy
Anh từng yêu em

Ôi nhưng anh không yêu em nữa rồi
Không yêu em nữa rồi

Ôi chắc là em sẽ nhớ anh đấy

Nhưng anh chẳng yêu em nữa rồi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...