Viima (Icy Wind)

Folk Metal
MrWind
772
Viima (Icy Wind)

Lời bài hát

Sen Tuulen tuolta tunnen
Sen tuulen tuolta tunnen
Sen tuulen tunnen latvuksissa
Tunnen tuimat tuiskaukseses
Tunnen henkes hehkuvaisen

Sen Tuulen tuolta tunnen
Sen tuulen tuolta tunnen
Sen tuulen tunnen maani halki
Tunnen omaks iskut raivos
Tunnen tunnon tuonnimmaisen

Nouse aina noituissani
Iske, iske aina iskeissäni
Laula aina laillessani
Vihmo itses vihmoessas

[English translation:]

Icy Wind

I can feel the icy wind
I can feel the icy wind
I can feel the wind in treetops
I can feel your biting burst
I can feel your spirit glow

I can feel the icy wind
I can feel the icy wind
I can feel the wind through my land
I can feel your rage my own
I can feel you from beyond

Rise when I call you
Strike when I strike
Sing when I Sing
Let the sky bleed when you want to

Lời Việt

Ta có thể cảm thấy cơn gió lạnh
Ta có thể cảm thấy cơn gió lạnh
Ta có thể thấy cơn gió thổi qua những ngọn cây
Ta có thể cảm thấy cơn gió kia ào mạnh
Ta có thể cảm thấy tinh thần ngươi bừng bừng.

Ta có thể cảm thấy cơn gió lạnh
Ta có thể cảm thấy cơn gió lạnh
Ta có thể cảm thấy cơn gió thổi qua vùng đất ta
Ta cảm nhận cơn thịnh nộ như của bản thân mình
Ta có thể cảm thấy ngươi từ xa, xa lắm.

Hãy thổi lên khi ta gọi ngươi
Hãy bùng lên khi ta tiến đánh
Hãy hát lên khi ta cất tiếng
Hãy để bầu trời đổ máu khi ngươi muốn nhue thế.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...