Vision Of Love

Pop
MrWind
1568
Vision Of Love

Lời bài hát

Treated me kind
Sweet destiny
Carried me through desperation
To the one that was waiting for me
You took so long
Still I believed
Somehow the one that I needed
Would find me eventually

I had a vision of love
And it was all that you've given to me

Prayed through the nights
Felt so alone
Suffered from alienation
Carried the weight on my own
Had to be strong
So I believed
And now I know I've succeeded
In finding the place I conceived

I had a vision of love
And it was all that you've given to me
I had a vision of love
And it was all that you've given me

I've realized the dream
Mmm, mmm, mmm
And I visualized
The love that came to be
Feel so alive
I'm so thankful, that I received
The answer, that Heaven, has sent down to me

You treated me kind
(Yea)
Sweet destiny
(And you know that you did)
And I'll be eternally grateful
(Ohh, ooo, ooo)
Holding you so close to me
(Prayed through the nights)
Prayed through the nights
(So faithfully)
So faithfully
(Faithfully)
Knowing the one that I needed
(No)
Who would find me eventually?
(Who would find me?)

I had a vision of love
And it was all that you've given to me
I had a vision of love
And it was all
Ohh, ooo, ohh, ooo, ohh, ooo, ohh, ooo
That you turned out to be
Mmm, mmm, mmm

Lời Việt

Anh đã đối xử với em rất tuyệt vời
Một số phận ngọt ngào
Giúp em vượt qua sự tuyệt vọng
Để đến với một người đang chờ đợi em
Anh đã chờ đợi điều này quá lâu
Em vẫn tin
Dù bằng cách nào thì người em cần tới
Cuối cùng cũng sẽ tự đến với em

Em đã có một ảo tưởng về tình yêu
Và đó là tất cả những gì anh đã trao cho em

Em đã cầu nguyện suốt cả đêm
Em đang cảm thấy rất cô đơn
Em đã phải chịu đựng quá nhiều từ sự ghẻ lạnh của mọi người
Từ những gánh nặng mà em phải chịu đựng
Em đã phải cố gắng mạnh mẽ
Và bây giờ em biết là em đã thành công
Trong việc tìm kiếm một nơi em thuộc về

Em đã có một ảo tưởng về tình yêu
Và đó là tất cả những gì anh đã trao cho em
Em đã có một ảo tưởng về tình yêu
Và đó là tất cả những gì anh đã trao cho em

Em đã ngộ ra giấc mơ
Mmm, mmm, mmm
Và em đã hình dung
Tình yêu của em sẽ trở thành
Em có cảm giác như bất diệt
Thành thật cảm ơn anh vì những gì em đã nhận được
Câu trả lời cuối cùng Chúa sẽ là người cho em biết

Anh đã đối xử với em rất tuyệt vời
(yea)
Một số phận ngọt ngào
(Và anh có biết những gì anh đã làm không)
Và em đang rất hạnh phúc
(ooh, ooo, ooo)
Em sẽ nắm tay anh thật chặt
(Em đã cầu nguyện cả đêm)
Lời thỉnh cầu của em suốt cả đêm
Rất chân thành
Rất thực lòng
Em biết ai là người em thực sự cần
Ai sẽ là người cuối cùng cần đến em ?
(Ai sẽ là người cần đến em)

Em đã có một ảo tưởng về tình yêu
Và đó là tất cả những gì anh đã trao cho em
Em đã có một ảo tưởng về tình yêu
Và đó là tất cả những gì
Ohh, ooo, ohh, ooo, ohh, ooo, ohh, ooo
Những gì anh đã mang đến cho em
Mmm, mmm, mm


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé