Voices In My Head

R&B
MrWind
809
Voices In My Head

Lời bài hát

All alone in my room
Waiting for, for this phone to ring
She'll come home someday soon
I just know or am I imagining things
The voices in my head keep saying
(The voices in my head)
She's coming back to you

Is it strange that I talk to myself (oh oh oh oh oh oh)
Is it weird when I hear someone else (oh oh oh oh oh oh)
What do I do (what do I do)
There's no more you (there's no more you)
And I tell me you'll be coming home (coming home)
Is it strange I believe them again (oh oh oh)
Voices in my head
The voices, the voices, the voices
Voices in my head
The voices (oh), the voices, the voices

Someone's there at the door
This is her I just know (I just know)
I put on a smile
Oh but I it's just the mail again (the mail again)
The playing in my mind (the playing in my mind)
Saying she'll come back this time

Is it strange that I talk to myself (oh oh oh oh oh oh)
Is it weird when I hear someone else (oh oh oh oh oh oh)
What do I do (what do I do)
There's no more you (there's no more you)
And I tell me you'll be coming home (coming home)
Is it strange I believe them again (oh oh oh)
Voices in my head
It's gonna be ok, it's gonna be ok, it's gonna be ok
Oh just gotta get through the day
It's gonna be ok, it's gonna be ok, it's gonna be ok
Oh I just gotta get through
The voices in my head (the voices in my head)
Keep saying she's coming back to you

Is it strange that I talk to myself (oh oh oh oh oh oh)
Is it weird when I hear someone else (oh oh oh oh oh oh)
What do I do (what do I do)
There's no more you (there's no more you)
And I tell me you'll be coming home (coming home)
Is it strange I believe them again (oh oh oh)
Voices in my head
Oh, oh, oh (oh oh oh oh oh oh)


Lời Việt

Cô đơn trong căn phòng của mình
Đợi chờ chiếc điện thoại kia reo
Sớm thôi một ngày nào đó nàng sẽ về
Tôi đã ngộ ra hay chỉ là tưởng tượng ra
Những giọng nói cứ vang mãi trong tâm trí tôi
(Những giọng nói trong tâm trí tôi)
" Nàng đang trở về với bạn đó "

Thật là kỳ quặc khi tự nói với chính mình (oh oh oh oh oh oh)
Nhưng cũng thật khó hiểu khi tôi nghe thấy ai đó nói (oh oh oh oh oh oh)
Tôi phải làm gì ( tôi phải làm gì đây)
Nơi đó không còn em nữa (không còn em nữa rồi)
Và anh tự nhủ với mình rằng em đang về nhà (đang về nhà)
Lạ thật tôi lại tin vào những điều ấy (oh oh oh)
Những giọng nói trong tâm trí tôi
Những giọng nói...
Những giọng nói trong tâm trí tôi
Những giọng nói...

Có ai đó ở ngoài cửa
Chắc là nàng đấy tôi biết mà (tôi biết mà)
Tôi chợt cười
Ôi nhưng tôi lại chỉ nhận được một bức thư ( bức thư mà thôi)
Rồi trong tâm trí tôi lại vang lên ( lại vang lên)
Rằng nàng sẽ trở về lúc này

Thật là kỳ quặc khi tự nói với chính mình (oh oh oh oh oh oh)
Nhưng cũng thật khó hiểu khi tôi nghe thấy ai đó nói (oh oh oh oh oh oh)
Tôi phải làm gì ( tôi phải làm gì đây)
Nơi đó không còn em nữa (không còn em nữa rồi)
Và anh tự nhủ với mình rằng em đang về nhà (đang về nhà)
Lạ thật tôi lại tin vào những điều ấy (oh oh oh)
Những lời nói trong tâm trí tôi
Chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi...
Ôi chỉ cần vượt qua ngày hôm nay thôi
Chuyện sẽ lại ổn thôi, sẽ lại ổn thôi mà
Ôi tôi gắng quên đi
Nhưng những lời nói ấy cứ vang lên (cứ vang lên)
Cứ vang lên rằng nàng đang quay về bên tôi

Thật là kỳ quặc khi tự nói với chính mình (oh oh oh oh oh oh)
Nhưng cũng thật khó hiểu khi tôi nghe thấy ai đó nói (oh oh oh oh oh oh)
Tôi phải làm gì ( tôi phải làm gì đây)
Nơi đó không còn em nữa (không còn em nữa rồi)
Và anh tự nhủ với mình rằng em đang về nhà (đang về nhà)
Lạ thật tôi lại tin vào những điều ấy (oh oh oh)
Những giọng nói trong tâm trí tôi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...