Wake Up Call

Country Rock
MrWind
1111
Wake Up Call

Lời bài hát

I didn't hear what you were saying
I live on raw emotion baby
I answer questions never maybe
And I'm not kind if you betray me
So who the hell are you to say we
Never would have made it babe

If you needed love
Well then ask for love
Could have given love
Now I'm taking love
And it’s not my fault
'Cause you both deserve
What is coming now
So don’t say a word

Wake up call
Caught you in the morning with another one in my bed
Don't you care about me anymore?
Don't you care about me? I don't think so
Six foot tall
Came without a warning so I had to shoot him dead
He won't come around here anymore
Come around here? I don't think so

Would have bled to make you happy?
You didn't need to treat me that way
And now you beat me at my own game
And now I find you sleeping soundly
And your lovers screaming loudly
Hear a sound and hit the ground

If you needed love
Well then ask for love
Could have given love
Now I’m taking love
And it’s not my fault
Cause you both deserve
What’s coming now
So don’t say a word

Wake up call
Caught you in the morning with another one in my bed
Don't you care about me anymore?
Don’t you care about me? I don't think so
Six foot tall
Came without a warning so I had to shoot him dead
He won't come around here anymore
Come around here?

I don’t feel so bad, I don’t feel so bad, I don’t feel so bad

I'm so sorry darling
Did I do the wrong thing?
Oh, what was I thinking?
Is his heart still beating?
Woah oh ohh

Wake up call
Caught you in the morning with another one in my bed
Don't you care about me anymore?
Don’t you care about me? I don't think so
Six foot tall
Came without a warning so I had to shoot him dead
He won't come around here anymore
Come around here anymore? I don’t feel so bad

Wake up call
Caught you in the morning with another one in my bed
Don’t you care about me anymore?
Don’t you care about me? I don’t think so.
Six foot tall
Came without a warning so I had to shoot him dead
He won’t come around here anymore
No, he won’t come around here. I don’t feel so bad

I don’t feel so bad (Wake up call)
I don’t feel so bad (Caught you in the morning with another one in my bed)
I don’t feel so bad (Don’t you care about me anymore?)
Care about me? I don’t feel so bad.
Wake up call
Caught you in the morning with another one in my bed
Don't you care about me anymore?

Lời Việt

Tôi chẳng nghe cô nói gì cả
Tôi đang sống thật với lòng mình cô em à
Câu hỏi đó tôi chẳng bao giờ trả lời đâu
Và tôi không phải là loại người để cô dễ dàng phản bội
Vậy thì gã chết tiệt nào mà cô bảo hắn nói
Chúng ta sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó hả cô em

Nếu cô cần tình yêu
Cứ yêu cầu đi
Cô sẽ nhận được tình yêu
Nhưng giờ là lúc tôi lấy lại tình yêu
Và đó không phải là lỗi của tôi
Bởi cô chỉ xứng đáng được
Những điều bây giờ cô có
Bởi vậy thì hãy im đi

Thức dậy lúc sáng sớm
Bắt gặp cô với một thằng chết tiệt trên chính chiếc giường của tôi
Cô chẳng quan tâm gì đến tôi sao?
Cô chẳng quan tâm gì cả sao?
Tôi thì không nghĩ vậy đâu
Đồ cặn bã
Đến mà không báo trước gì cả
Bởi vậy tôi sẽ giết chết thằng chết tiệt đấy
Hắn ta sẽ chẳng dám đến đây nữa đâu
Đến đây nữa ư?
Tôi không nghĩ thế đâu

Tôi cần phải đổ máu thì cô mới vui sao?
Cô chẳng cần phải đối xử với tôi thế đâu
Và giờ cô đã đánh bại tôi trên chính trò chơi của tôi
Và giờ tôi thấy cô ngủ thật ngon lành
Và gã người tình chết tiệt của cô đang hét lên
Âm thanh kinh hoàng làm chấn động mặt đất

Nếu cô cần tình yêu
Cứ yêu cầu đi
Cô sẽ nhận được tình yêu
Nhưng giờ là lúc tôi lấy lại tình yêu
Và đó không phải là lỗi của tôi
Bởi cô chỉ xứng đáng được
Những điều bây giờ cô có
Bởi vậy thì hãy im đi

Thức dậy lúc sáng sớm
Bắt gặp cô với một thằng chết tiệt trên chính chiếc giường của tôi
Cô chẳng quan tâm gì đến tôi sao?
Cô chẳng quan tâm gì cả sao?
Tôi thì không nghĩ vậy đâu
Đồ cặn bã
Đến mà không báo trước gì cả
Bởi vậy tôi sẽ giết chết thằng chết tiệt đấy
Hắn ta sẽ chẳng dám đến đây nữa đâu
Đến đây nữa ư?
Tôi không nghĩ thế đâu

Tôi không cảm thấy tệ chút nào cả...

Tôi rất tiếc cô em à
Tôi làm gì sai sao?
Tôi nghĩ gì à?
Trái tim hắn vẫn còn đập phải không?
Tôi không nghĩ thế đâu

Thức dậy lúc sáng sớm
Bắt gặp cô với một thằng chết tiệt trên chính chiếc giường của tôi
Cô chẳng quan tâm gì đến tôi sao?
Cô chẳng quan tâm gì cả sao?
Tôi thì không nghĩ vậy đâu
Đồ cặn bã
Đến mà không báo trước gì cả
Bởi vậy tôi sẽ giết chết thằng chết tiệt đấy
Hắn ta sẽ chẳng dám đến đây nữa đâu
Đến đây nữa ư?
Tôi không nghĩ thế đâu

Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...