Watch Your Back

Pop
MrWind
642
Watch Your Back

Lời bài hát

"Watch Your Back"

In her eyes you see
she'll bring you down to your knees
And your mind will bend
She'll get to you in the end

The wolf inside her is never satisfied
She's like a spider and you could be the fly

[Chorus:]
Hold on
She's like a love attack
you better watch your back
Cause you don't wanna be the victim of her crazy fantasies

When you feel her breath
you stutter an S.O.S.
The queen of hearts
is coming to tear you apart

She brings some heavy weather on you
Your brain gets cloudy
There's nothing you can do

[Chorus:]
Hold on
She's like a love attack
you better watch your back
Cause you don't wanna be the victim of her crazy fantasies
So you better face the fact
and take a big step back
Cause you don't wanna be the victim of her crazy fantasies

Don't wanna loose yourself in her
Don't wanna take that chance

[Chorus:]
Hold on
She's like a love attack
you better watch your back
Cause you don't wanna be the victim of her crazy fantasies
So you better face the fact
and take a big step back
Cause you don't wanna be the victim of her crazy fantasies

Don't wanna loose yourself in her
Don't wanna take that chance

Lời Việt

"Xem chừng cẩn thận đấy"

Bạn nhìn thấy trong đôi mắt cô ấy
Cô ấy sẽ khiến bạn phải bạn phải quỳ gối
Và tâm trí của bạn sẽ bị bẻ cong
Cô ấy sẽ khiến bạn đi đến kết thúc

Con sói bên trong cô ấy không bao giờ thấy thỏa mãn
Cô ấy giống như con nhện và bạn có thể là một con ruồi

[Điệp khúc:]
Giữ lấy
Cô ấy giống như một cuộc tấn công của tình yêu
Bạn tốt hơn hết là hãy xem chừng cẩn thận đấy
Bởi bạn sẽ không muốn là nạn nhân của sự ảo tưởng điên rồ của cô ấy đâu

Khi bạn cảm thấy hơi thở của cô ấy
Bạn lắp bắp S.O.S.
Nữ hoàng của những con tim
Đang tiến đến để khiến bạn tan nát

Cô ấy mang đến cho bạn thời tiết u ám
Não của bạn sẽ có mù mịt
Bạn không thể làm bất cứ điều gì

[Điệp khúc:]
Giữ lấy
Cô ấy giống như một cuộc tấn công của tình yêu
Bạn tốt hơn hết là hãy xem chừng cẩn thận đấy
Bởi bạn sẽ không muốn là nạn nhân của sự ảo tưởng điên rồ của cô ấy đâu
Vì vậy, bạn phải đối mặt với thực tế
Và có một bước tiến lớn trở lại
Bởi bạn sẽ không muốn là nạn nhân của sự ảo tưởng điên rồ của cô ấy đâu

Không muốn đánh mất bản thân bạn trong cô ấy
Không muốn mất cơ hội đó

[Điệp khúc:]
Giữ lấy
Cô ấy giống như một cuộc tấn công của tình yêu
Bạn tốt hơn hết là hãy xem chừng cẩn thận đấy
Bởi bạn sẽ không muốn là nạn nhân của sự ảo tưởng điên rồ của cô ấy đâu
Vì vậy, bạn phải đối mặt với thực tế
Và có một bước tiến lớn trở lại
Bởi bạn sẽ không muốn là nạn nhân của sự ảo tưởng điên rồ của cô ấy đâu

Không muốn đánh mất bản thân bạn trong cô ấy
Không muốn mất cơ hội đó


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé