We Can't Stop

Unknow Category
MrWind
6888
We Can't Stop

Lời bài hát

It’s our party we can do what we want
It’s our party we can say what we want
It’s our party we can love who we want
We can kiss who we want
We can live how we want (2x)

Red cups and sweaty bodies everywhere
Hands in the air like we don’t care
Cause we came to have so much fun now
Got somebody here might get some now

If you’re not ready to go home
Can I get a hell no
Cause we gonna go all night
Till we see the sunlight alright

So la da da di we like to party
Dancing with Miley
Doing whatever we want
This is our house
This is our rules
And we can’t stop
And we won’t stop
Can’t you see it’s we who own the night
Can’t you see it we who bout’ that life
And we can’t stop
And we won’t stop
We run things, Things don’t run we
Don’t take nothing from nobody

It’s our party we can do what we want
It’s our party we can say what we want
It’s our party we can love who we want
We can kiss who we want
We can live how we want

To my homegirls here with the big butts
Shaking it like we at a strip club
Remember only God can judge us
Forget the haters cause somebody loves ya
And everyone in line in the bathroom
Trying to get a line in the bathroom
We all so turnt up here
Getting turnt up yea yea

So la da da di we like to party
Dancing with Miley
Doing whatever we want
This is our house
This is our rules
And we can’t stop
And we won’t stop
Can’t you see it’s we who own the night
Can’t you see it we who bout’ that life
And we can’t stop
And we won’t stop
We run things
Things don’t run we
Don’t take nothing from nobody

It’s our party we can do what we want
It’s our party we can say what we want
It’s our party we can love who we want
We can kiss who we want
We can live how we want

It’s our party we can do what we want to
It’s our house we can love who we want to
It’s our song we can sing if we want to
It’s my mouth I can say what I want to
Yea, Yea, Yeah

And we can’t stop
And we won’t stop
Can’t you see it’s we who own the night
Can’t you see it we who bout’ that life
And we can’t stop
And we won’t stop
We run things
Things don’t run we
Don’t take nothing from nobody
Yea, Yea, Yea

Lời Việt

Đây là bữa tiệc của chúng ta ta có thể làm những gì ta muốn
Đây là bữa tiệc của chúng ta ta có thể làm những gì ta muốn
Đây là bữa tiệc của chúng ta ta có thể làm những gì ta muốn
Ta có thể hôn những ai mà ta muốn
Ta có thể sống như cách ta muốn
Ta có thể sống như cách ta muốn

Mọi nơi, nâng cốc lên và thoả sức toát mồ hôi nào
Vươn tay lên nào như chúng ta chẳng bận tâm
Vì giờ ta đến đây để vui vẻ hết sức mình mà
Vì giờ vài người ở đây muốn thác loạn ấy

Nếu bạn chẳng muốn về nhà
Tớ về ư, không
Vì chúng ta sẽ rong chơi cả đêm thâu
Tới khi ta thấy ông mặt trời ló rạng

So la la da di ta thích tiệc tùng
Nhảy múa với Miley
Làm những gì ta muốn
Đây là nhà của của chúng
Đây là những luật lệ của chúng ta
Và ta chẳng thể dừng
Và ta chẳng thể dừng
Cậu không thể thấy là chúng tớ làm chủ tối nay à
Cậu chẳng thể thấy là chúng tớ làm chủ cuộc đời này à
Và chúng tớ chẳng thể dừng
Và chúng tớ chẳng thể dừng
Chúng ta chạy trốn nó, nó có chạy trốn chúng mình đâu
Chẳng ai mất gì cả

Đây là bữa tiệc của chúng ta ta có thể làm những gì ta muốn
Đây là bữa tiệc của chúng ta ta có thể làm những gì ta muốn
Đây là bữa tiệc của chúng ta ta có thể làm những gì ta muốn
Ta có thể hôn những ai mà ta muốn
Ta có thể sống như cách ta muốn
Ta có thể sống như cách ta muốn

Mấy cô bạn bá chấy của mình với cặp mông bá chả cũng đến đây
Lắc lư như ta ở câu lạc bộ thoát y
Hãy nhớ rằng chỉ Chúa mới có quyền phán xét chúng con
Hãy quên đi những ghen ghéti vì vài người yêu họ
Và mọi người đang xếp hàng đi nhà vệ sinh
Cố xếp được hàng đi nhà vệ sinh
Tất cả chúng ta đang nôn tùm lum
Đang nôn mửa yeah yeah

So la la da di ta thích tiệc tùng
Nhảy múa với Miley
Làm những gì ta muốn
Đây là nhà của của chúng
Đây là những luật lệ của chúng ta
Và ta chẳng thể dừng
Và ta chẳng thể dừng
Cậu không thể thấy là chúng tớ làm chủ tối nay à
Cậu chẳng thể thấy là chúng tớ làm chủ cuộc đời này à
Và chúng tớ chẳng thể dừng
Và chúng tớ chẳng thể dừng
Chúng ta chạy trốn nó, nó có chạy trốn chúng mình đâu
Chẳng ai mất gì cả

Đây là bữa tiệc của chúng ta ta có thể làm những gì ta muốn
Đây là bữa tiệc của chúng ta ta có thể làm những gì ta muốn
Đây là bữa tiệc của chúng ta ta có thể làm những gì ta muốn
Ta có thể hôn những ai mà ta muốn
Ta có thể sống như cách ta muốn

Đây là bữa tiệc của chúng ta ta có thể làm những gì ta muốn
Đây là nhà của chúng ta ta thích làm những gì ta muốn
Đây là khúc ca tụi mình ta có thể ngân nga nếu ta muốn
Đây là miệng lưỡi của tớ tớ có thể nói những gì tớ muốn
Yeah, yeah

Và chúng tớ chẳng thể dừng
Và chúng tớ chẳng thể dừng
Cậu không thể thấy là chúng tớ làm chủ tối nay à
Cậu chẳng thể thấy là chúng tớ làm chủ cuộc đời này à
Và chúng tớ chẳng thể dừng
Và chúng tớ chẳng thể dừng
Chúng ta chạy trốn nó, nó có chạy trốn chúng mình đâu
Chẳng ai mất gì cả


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...