We Don't Talk Anymore (Ta không nói lên lời)

Pop
Skyzenski
1473
We Don't Talk Anymore (Ta không nói lên lời)
Bài viết này trong quá trình chờ duyệt

Lời bài hát

We don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore
Like we used to do
We don't laugh anymore
What was all of it for?
Ohh, we don't talk anymore, like we used to do...

I just heard you found the one, you been looking
You been looking for
I wish I would have known that wasn't me
Cause even after all this time
I still wonder
Why I can't move on
Just the way you did so easily

Don't wanna know
Kinda dress you're wearing tonight
If he's holdin onto you so tight
The way I did before
I overdosed
Shoulda known your love was a game
Now I can't get you out of my brain
Ohh, it's such a shame

That we don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore
Like we used to do
We don't laugh anymore
What was all of it for?
Oh, we don't talk anymore
Like we used to do

I just hope you're lying next to somebody
Who knows how to love you like me
There must be a good reason that you're gone
Every now and then I think you might want me to
Come show up at your door
But I'm just too afraid that I'll be wrong

Don't wanna know
If you're looking into her eyes
If she's holdin onto you so tight the way I did before
I overdosed
Should've known your love was a game
Now I can't get you out of my brain
Oh, it's such a shame

That we don't talk anymore
(We don't we don't)
We don't talk anymore
(We don't we don't)
We don't talk anymore
Like we used to do
We don't laugh anymore
(We don't we don't)
What was all of it for?
(We don't we don't)
Oh, we don't talk anymore
Like we used to do
Like we used to do

Don't wanna know
Kinda dress you're wearing tonight
If he's giving it to you just right
The way I did before
I overdosed
Should've known your love was a game
Now I can't get you out of my brain
Oh, it's such a shame

That we don't talk anymore
(We don't we don't)
We don't talk anymore
(We don't we don't)
We don't talk anymore
Like we used to do
We don't laugh anymore
(We don't we don't)
What was all of it for?
(We don't we don't)
Oh, we don't talk anymore
Like we used to do

(We don't talk anymore)
Don't wanna know
Kinda dress you're wearing tonight (Oh)
If he's holding onto you so tight (Oh)
The way I did before
(We don't talk anymore)
I overdosed
Should've known your love was a game (Oh)
Now I can't get you out of my brain (Woah)
Oh, it's such a shame

That we don't talk anymore

Lời Việt

Ta không nói lên lời
Ta không nói lên lời
Ta không nói lên lời
Như đôi ta đã từng làm
Ta không cười được nữa
Sau tất cả ta được gì?
Mà, ta không nói gì nữa, như ta vẫn thường...

Anh vừa nghe là em đã tìm được người mà em tìm kiếm 
Người mà em kiếm tìm 
Uớc gì anh thừa biết đó chẳng phải anh
Vì sau tất cả
Anh vẫn còn tự hỏi
Sao anh không thể bước tiếp?
Chỉ là mọi chuyển diễn ra một cách quá nhanh

Cũng chẳng bận tâm
Kiểu váy mà em sẽ mặc đêm nay 
Nếu hắn có giữ chặt em trong vòng tay
Cách như anh trước đây
Anh rối bời
Phải biết tình em là trò chơi 
Giờ đây nhung nhớ em mọi nơi
Ohh, thật là hổ thẹn

Nên, ta không nói lên lời
Ta không nói lên lời
Ta không nói lên lời
Như đôi ta đã từng làm
Ta không cười được nữa
Sau tất cả ta được gì?
Mà, ta không nói gì nữa
Như ta vẫn thường làm

Em chỉ mong rằng anh đang kề cạnh ai kia
Cho người yêu anh hơn em đi
Đó hẵn là cái cớ tốt rằng tình ta chia đôi
Từ nay về sau anh cũng chẳng cần em nữa
Định xuất hiện trước nhà anh
Nhưng em chỉ quá sợ rằng em sẻ sai 

Cũng chẳng bận tâm
Liệu anh có nhìn sâu vào mắt cô ta
Nếu ả có giữ chặt anh trong vòng tay, như em trước đây
Em rối bời
Phải biết tình anh là trò chơi 
Giờ đây nhung nhớ anh mọi nơi
Ohh, thật là hổ thẹn

Rằng, ta không nói lên lời
(Ta không, ta không)
Ta không nói lên lời
(Ta không, ta không)
Ta không nói lên lời
(Ta không,t ta không)
Như đôi ta đã từng làm
Ta không cười được nữa
Sau tất cả thì được gì?
(Ta không, ta không)
Mà, ta không nói gì nữa
Như ta vẫn thường làm
Như ta vẫn thường làm

Cũng chẳng bận tâm
Kiểu váy mà em sẽ mặc đêm nay 
Nếu có đúng là hắn tặng em tận tay
Cách như anh trước đây
Em rối bời
Phải biết tình anh là trò chơi 
Giờ đây nhung nhớ anh mọi nơi
Ohh, thật là hổ thẹn


Rằng, ta không nói lên lời
(Ta không, ta không)
Ta không nói lên lời
(Ta không, ta không)
Ta không nói lên lời
(Ta không, ta không)
Như đôi ta đã từng làm
Ta không cười được nữa
(Ta không, ta không)
Sau tất cả ta được gì?
(Ta không, ta không)
Mà, ta không nói gì nữa
Như ta vẫn thường

(Ta không nói lên lời)
Cũng chẳng bận tâm
Kiểu váy mà em sẽ mặc đêm nay (Oh)

Nếu hắn có giữ chặt anh trong vòng tay (Oh) 
Như cách anh trước đây 
Em rối bời
Phải biết tình em là trò chơi 
Giờ đây nhung nhớ em mọi nơi
Ohh, thật là hổ thẹn

Nên, ta không nói gì nữa

 


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé