What I want is what I've got

Country Rock
MrWind
935
What I want is what I've got

Lời bài hát

All that I want in my life,
is the feeling of peace,
deep within me truly,

I took a chance,
I let go,
I promised myself,
that it wouldn't scare me,
Miracles appear i know,
Now I can see it show,
Cause I,

Chorus:
Found out what I dreamt of,
and I looked it up,
At this very moment,
what I want is what i've got,
Found out what was missing,
and I looked it up,
And at this very moment,
what I want is what i've got,

Life is too short to hold back,
I won't live in the past,
being lonely now i know,
This is the time of my life,
Yes i'm sure,
what i want is what i've got,

Miracles appear i know,
(miracles appear i know)
Now I can see it show,
Cause I,

Chorus

Now i've found out,
what i've been dreaming of,
It's the feeling of
peace deep within me,
Cause life is too
short to hold back,
I made up my mind,
I just,

Chorus

What I want now,
is when I got a chance,
What I want now,
what I want is what i've got,
(whatIi want is what i've got),
What I want now,
is when I got a chance,
(when I've got a chance)
What I want now,
what I've want is what i've got,

Chorus

Lời Việt

Tất cả những gì anh muốn trong cuộc đời mình
đó là một cảm giác bình yêu
sâu thẳm trong anh đó là sự thật

Anh đã có cơ hội,
Anh đã bỏ lỡ
Anh tự hứa với mình
Rằng anh sẽ không sợ hãi
Rồi điều kì diệu cũng xuất hiện như anh muốn
Giờ thì anh đã có thể thấy điều đó rồi

Tìm kiếm những gì anh mơ ước
Và anh đã thấy được nó rồi
Vào chính cái khoảnh khắc này
Những gì anh muốn là những gì anh đã có
Tìm kiếm những gì anh đã mất
Và anh đã thấy được nó rồi
Vào chính cái khoảnh khắc này
Những gì anh muốn là những gì anh đã có

Cuộc đời thật quá ngắn ngủi để có thể trở lại
Anh sẽ không sống mãi với quá khứ
Thật cô đơn làm sao
Đã đến lúc dành cho cuộc đời mình rồi
Đúng vậy anh chắc chắn đó
Những gì anh muốn là những gì anh đã có

Rồi thì điều kì diệu cũng xuất hiện như anh mong muốn
(Rồi thì điều kì diệu cũng xuất hiện như anh mong muốn)
Giờ thì anh có thể thấy điều đó rồi
Bởi vì anh

Điệp khúc:
...

Giờ thì anh đã tìm thấy rồi
Thấy những gì anh vẫn hằng mơ ước
Đó là cái cảm giác bình yên
ở trong lòng
Cuộc đời thật quá
ngắn ngủi để trờ lại
Anh đã quyết định rồi
Anh sẽ làm vậy

Điệp khúc:
...

...


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...