When I Look To The Sky

Classical
MrWind
1020
When I Look To The Sky

Lời bài hát

When I Look To The Sky_Train

When it rains it pours and opens doors
And floods the floors we thought would always keep us safe and dry
And in the midst of sailing ships we sink our lips into the ones we love
That have to say goodbye

And as I float along this ocean
I can feel you like a notion that won't seem to let me go

Cause when I look to the sky something tells me you're here with me
And you make everything alright
And when I feel like I'm lost something tells me you're here with me
And I can always find my way when you are here

And every word I didn't say caught up in some busy day
And every dance on the kitchen floor we didn't have before
And every sunset that we'll miss I'll wrap them all up in a kiss
Pick you up in all of this when I sail away

And while I float along this ocean
I can feel you like a notion that I hope will never leave

Cause when I look to the sky something tells me you're here with me
And you make everything alright
And when I feel like I'm lost something tells me you're here with me
And I can always find my way

Whether I am up or down or in or out or just plane overhead
Instead it just feels like it's impossible to fly
But with you I can spread my wings
to see me over everything that life may send me
When I am hoping it won't pass me by

And when I feel like there is no one that will ever know me
there you are to show me

When I look to the sky something tells me you're here with me
And you make everything alright
And when I feel like I'm lost something tells me you're here with me
And I can always find my way when you are here

When I look to the sky something tells me you're here with me
And I can always find my way when you are here
And when I feel like I'm lost something tells me you're here with me
And I can always find my way when you are here

Lời Việt

Khi Anh Nhìn Lên Bầu Trời

Khi giông bão liên tiếp ập đến và mở toang những cánh cửa,
và sàn nhà chỗ nào cũng ngập nước, (mặc cho) chúng ta đã nghĩ sẽ luôn được bảo vệ an toàn và khô ráo.
Và ở giữa những cánh buồm, chúng ta trao môi hôn đắm đuối với người mình yêu,
mà rồi lại phải nói lời chia tay.

Và khi anh trôi lênh đênh giữa đại dương
Anh cảm thấy em như một suy nghĩ mơ hồ dường như sẽ không để anh đi...

Bởi vì khi anh nhìn lên bầu trời một điều gì đó nói với anh rằng em đang ở bên anh
Và em khiến mọi chuyện đều tốt đẹp
Và khi anh cảm thấy rằng mình bị lạc, một điều gì đó nói với anh rằng em đang ở bên anh
Và anh luôn có thể tìm thấy lối đi khi em đang ở đây.

Và từng lời anh chưa kịp nói trong vài ngày bận rộn
Và từng điệu nhảy trên sàn nhà bếp mà chúng ta chưa từng có trước đây
Và từng cảnh mặt trời lặn chúng ta đã bỏ lỡ
Anh sẽ gói tất cả chúng lại trong một nụ hôn
Anh sẽ lấy lại tinh thần cho em bằng tất cả những điều này khi anh nhổ neo ra khơi

Và khi anh trôi lênh đênh giữa đại dương
Anh cảm thấy em như một suy nghĩ mơ hồ dường như sẽ không để anh đi...

Bởi vì khi anh nhìn lên bầu trời một điều gì đó nói với anh rằng em đang ở bên anh
Và em khiến mọi chuyện đều tốt đẹp
Và khi anh cảm thấy rằng mình bị lạc, một điều gì đó nói với anh rằng em đang ở bên anh
Và anh luôn có thể tìm thấy lối đi khi em đang ở đây

Đối với anh, dù cho có ở trên, dưới, trong, ngoài hay lượn trên bầu trời
Thay vì chỉ có cảm giác không sao cất nổi đôi cánh
nhưng bên em, anh có thể trải rộng đôi cánh của mình.
để thấy anh vượt qua mọi thứ mà cuộc đời có thể mang đến cho anh
Khi anh đang hy vọng nó sẽ không lướt qua anh

Và khi anh cảm thấy như chẳng có ai biết đến anh cả!
Thì em đã tỏ ra quen anh

Bởi vì khi anh nhìn lên bầu trời một điều gì đó nói với anh rằng em đang ở bên anh
Và em khiến mọi chuyện đều tốt đẹp
Và khi anh cảm thấy rằng mình bị lạc, một điều gì đó nói với anh rằng em đang ở bên anh
Và anh luôn có thể tìm thấy lối đi khi em đang ở đây

Khi anh nhìn lên bầu trời một điều gì đó nói với anh rằng em đang ở bên anh
Và anh luôn có thể tìm thấy lối đi của mình khi em đang ở đây
Và khi anh cảm thấy rằng anh lạc lối một điều gì đó nói với anh rằng em đang ở bên anh
Và anh luôn có thể tìm thấy lối đi khi em đang ở đây


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...