When They Come For Me

Rock
MrWind
687
When They Come For Me

Lời bài hát

I am not
A pattern to be followed
The pill that I'm on is a tough one to swallow
I'm not a criminial
Not a role model
Not a born leader, I'm a tough act to follow
I am not
The fortune and the fame
Nor the same person telling you to forfeit the game
I came in the ring like a dog on a chain

And I found out the underbelly's sicker than it seems
And it seems ugly
But it can get worse
'Cause even a blueprint is a gift and a curse
'Cause once you got a theory of how the thing works
Everybody wants the next thing to be just like the first
And I'm not a robot
I'm not a monkey
I will not dance even if the beat's funky
Opposite of lazy
Far from a punk
Y'all ought to stop talking
Start trying to catch up motherf**ker

And all the people say
Oh
Trying to catch up mother**ker

Lauryn said money change a situation
Big said it increase the complication
Kane said don't step
I ain't the one
Chuck said that UZI weigh a motherf**kin' ton

And I'm just a student of the game that they taught me
Rock in every stage, in every place that it brought me
I'm awfully underrated
But came here to correct it
And so it ain't mistakin', Imma state it for the record
I am the opposite of wack
Opposite of weak
Opposite of slack
Synonym of heat
Synonym of crack
Closest to the peak
Far from a punk
Y'all ought to stop talking
Trying to catch up motherf**ker

And all the people say
Oh
Trying to catch up motherf**ker

Oh
When they come for me
Come for me
I'll be gone

Oh
When they come for me
Come for me
I'll be gone

Oh
When they come for me
Come for me
I'll be gone

And all the people say
Oh
Trying to catch up motherf**ker

And all the people say
Oh
Trying to catch up motherf**ker

Lời Việt

Yeah
Tôi không phải kiểu mẫu để noi theo
Nó là thuốc đắng với tôi
Một viên thuốc khó nuốt
Tôi không phải kẻ phạm tội
Không phải là người gương mẫu
Không là tay lãnh đạo bẩm sinh
Tôi là hành động cố chấp khó theo
Tôi không phải là may mắn và danh vọng
Hay là kẻ bảo bạn từ bỏ trò chơi
Tôi lẩn quẩn như con chó bị xích

Tôi cảm thấy vùng bụng đau hơn mình tưởng
Và mọi việc dường như trở nên kinh khủng
Nhưng không thể tồi tệ hơn nữa
Vì thậm chí kế hoạch là món quà và cũng là lời nguyền rủa
Vì một khi mấy người có lí thuyết về sự vận động của vạn vật
Mọi người trông chờ bài hát tiếp theo như lần đầu vậy
Và tôi không phải là robot
Tôi không phải là con khỉ diễn trò
Tôi sẽ không nhảy nếu nhạc giống loại Funk
Đối nghịch với lười nhác
Thua xa Punk
Các người nên ngừng nói
Bắt đầu cố mà theo kịp đi dồ khốn

Và mọi người đều nói
Oh
Cố mà theo kịp đi đồ khốn

Lauryn nói tiền có thể thay đổi tình huống
Big nói mọi việc càng tăng rắc rối
Kane nói đừng khích động
Tôi không phải là kẻ đó
Chuck nói súng UZI nặng bỏ m*.

Và tôi chỉ là kẻ học việc trò chơi người ta dạy
Rock có mặt ở mọi sân khấu, mọi nơi nó mang lại
Tôi đều bị xem thường khinh thị
Nhưng tôi đến đây để sửa lại đây
Và thế thì đâu có lỗi gì, tôi sắp tuyên bố điều đó cho bản thu âm của mình đấy
Tôi trái ngược với mấy thứ dở hơi
Trái ngược với yêu đuối
Trái ngược với uể oải
Đồng nghĩa với sức nóng
Đồng nghĩa với tiếng nứt đột phá
Tiến gần đến đỉnh cao
Tránh xa Punk
Các người nên câm miệng lại
Cố mà theo kịp đi đồ khốn

Oh
Và khi mọi điều đến với tôi
Đến với tôi
Tôi sẽ ra đi

Oh
Và khi mọi điều đến với tôi
Đến với tôi
Tôi sẽ ra đi

Oh
Và khi mọi điều đến với tôi
Đến với tôi
Tôi sẽ ra đi

Và mọi người đều nói
Oh
Cố mà theo kịp đi đồ khốn

Và mọi người đều nói
Oh
Cố mà theo kịp đi đồ khốn


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé