When We Stand Together

Rock
MrWind
655
When We Stand Together

Lời bài hát

When We Stand Together

One more depending on a prayer
And we all look away
People pretending everywhere
It's just another day

There's bullets flying through the air
And they still carry on
We watch it happen over there
And then just turn it off

[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
We must stand together
[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
There's no getting even
[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
Hand in hand forever
[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
That's when we all win
[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
That's, that's, that's when we all win
That's, that's, that's when we all win

They tell us everything's alright
And we just go along
How can we fall asleep at night
When something's clearly wrong

When we could feed a starving world
With what we throw away
But all we serve are empty words
That always taste the same

[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
We must stand together
[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
There's no getting even
[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
Hand in hand forever
[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
That's when we all win
[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
That's, that's, that's when we all win
That's, that's, that's when we all win

The right thing to guide us
Is right here inside us
No one can divide us
When the light is nearly on
But just like a heartbeat
The drumbeat carries on…

And the drumbeat carries on…

[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
We must stand together
[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
There's no getting even
[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
Hand in hand forever
[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
That's when we all win
[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
That's, that's, that's when we all win
That's, that's, that's when we all win

Lời Việt

Khi chúng ta cùng đấu tranh

Một kẻ nữa dựa dẫm vào lời cầu nguyện
Và chúng ta đều ngoảnh đi
Người ta giả vờ ở khắp mọi nơi
Chỉ là một ngày nữa mà thôi

Làn đạn vẫn bay xuyên qua không khí
Và chúng vẫn cứ tiếp diễn
Chúng ta nhìn mọi thứ xảy ra ở đó
Và sau đó lại tảng lờ

Chúng ta phải cùng đấu tranh
Không có chuyện trả thù
Tay trong tay mãi mãi
Đó là khi tất cả chúng ta giành chiến thắng
Đó là, đó là, đó là khi tất cả chúng ta giành chiến thắng
Đó là, đó là, đó là khi tất cả chúng ta giành chiến thắng

Họ bảo chúng ta mọi thứ đều ổn
Và chúng ta cũng đồng ý thế
Làm thế nào chúng ta có thể ngủ yên
Khi rõ ràng có chuyện gì đó không ổn

Khi chúng ta có thể giúp một thế giới nghèo đói
Bằng những thứ chúng ta quẳng đi
Nhưng tất cả chúng ta phục vụ là những lời rỗng tuếch
Và luôn có cùng một vị

Chúng ta phải cùng đấu tranh
Không có chuyện trả thù
Tay trong tay mãi mãi
Đó là khi tất cả chúng ta giành chiến thắng
Đó là, đó là, đó là khi tất cả chúng ta giành chiến thắng
Đó là, đó là, đó là khi tất cả chúng ta giành chiến thắng

Cái thiện dẫn lối chúng ta
Ở ngay bên trong mỗi người
Không gì có thể chia cắt
Khi ánh sáng đã được thắp lên
Cũng giống như nhịp tim
Nhịp trống vang vọng mãi

Và nhịp trống vang vọng mãi

Chúng ta phải cùng đấu tranh
Không có chuyện trả thù
Tay trong tay mãi mãi
Đó là khi tất cả chúng ta giành chiến thắng
Đó là, đó là, đó là khi tất cả chúng ta giành chiến thắng
Đó là, đó là, đó là khi tất cả chúng ta giành chiến thắng


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé