Where Did I Go Right

Country Rock
MrWind
735
Where Did I Go Right

Lời bài hát

Where Did I Go Right?

I'm always too late
I see the train leaving
I'm always laughing
When it's not cool to smile

I'm always aiming
But somehow keep missing
So how did u get here
Something is wrong

where did i go right
how did i get you
how come all this blue sky is around me
and you found me
where did i go right
how did i get you
I don't know how I did
but somehow now i do

im always driving
forget where i'm going
should have turned left
but i was singing some song
and i, i am arriving
as everyone's leaving
but there you are waiting
something is wrong

makes no sense to me
no way is it clear
but somehow you're standing here
something gets to me
it's that nothing is wrong

Lời Việt

Where Did I Go Right?

Em lúc nào cũng là con người trễ nải
lúc em đến là khi con tàu đã bỏ sau lưng
Em lúc nào cũng cười
ngay cái khi mà chuyện chẳng có gì đáng cười cả

Mục tiêu mà em nhắm đến
bao giờ em cũng làm không xong
nhưng làm sao anh có mặt nơi này
điều gì đó đã lầm lẫn

Em đã làm đúng điều gì
để em có được anh
Làm thế nào cả bầu trời xanh kia bỗng vây lấy em
rồi anh đến bên em
Em đã làm gì
Làm sao anh đến bên em
Em chẳng nhớ, chẳng biết
Nhưng đó là điều em đã làm

Lúc lái xe,
em cứ quên mất nơi mình cần đến
tự hỏi mình em có nên rẽ trái ko
nhưng em lại ngân nga vài bài hát
Rồi em đến được nơi
khi mọi người tất cả đều đã về
chỉ mỗi mình anh còn đứng đợi
có gì đó lầm lẫn thật rồi

Đừng chú ý đến em nữa
sẽ ko có điều gì sáng tỏ đâu
nhưng anh vẫn lại đứng đó
Em cảm giác điều gì đó nói với em
rằng không có gì lầm lẫn cả


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...