Who Painted The Moon Black

Classical
MrWind
1159
Who Painted The Moon Black

Lời bài hát

WHO PAINTED THE MOON BLACK?

Did you see the shiny moon?
Turned into a black balloon
Just as you walked away from me

Did you see how hard I've tried?
Not to show the pain inside
Just as you walked away from me

Who painted the moon black?
Just when you passed your love back
Who painted the moon black?
Oh won't you, won't you come back?

It must have been the darkest night
Not even a star in sight
Just as you walked away from me, now

Who painted the moon black?
Just when you passed your love back
Who painted the moon black?
Oh won't you, won't you come back?

Who painted the moon black?
Just when you passed your love back
Who painted the moon black?
Oh won't you, won't you come back?
Who painted the moon?

Da da da...

Did you see the shiny moon?
Turned into a black balloon
Just as you walked away from me

Lời Việt

AI ĐÃ TÔ MÀU ĐEN CHO CUNG TRĂNG?

Anh có nhìn thấy ông trăng vàng tỏa sáng?
Đã trở thành một quả bóng màu đen
Chỉ vừa khi anh cất bước ra đi

Anh có nhìn thấy em cố gắng thật nhiều?
Không thổ lộ nỗi đau lòng bên trong
Chỉ vừa khi anh cất bước ra đi

Ai đã tô màu đen cho cung trăng?
Khi anh trao lại tình yêu của đôi mình
Ai đã tô màu đen cho cung trăng?
Ôi anh có, anh có bao giờ quay trở lại?

Đó hẳn là đêm dài u ám nhất
Ngay ánh sao trời cũng không còn lấp lánh
Chỉ vừa khi anh cất bước ra đi, ngay lúc này

Ai đã tô màu đen cho cung trăng?
Khi anh trao lại tình yêu của đôi mình
Ai đã tô màu đen cho cung trăng?
Ôi anh có, anh có bao giờ quay trở lại?

Ai đã tô màu đen cho cung trăng?
Khi anh trao lại tình yêu của đôi mình
Ai đã tô màu đen cho cung trăng?
Ôi anh có, anh có bao giờ quay trở lại?
Ai đã tô màu cho cung trăng?

Da da da...

Anh có nhìn thấy ông trăng vàng tỏa sáng?
Đã trở thành một quả bóng màu đen
Chỉ vừa khi anh cất bước ra đi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...