Who Will Save The World

Country Rock
MrWind
933
Who Will Save The World

Lời bài hát

Father they've written
Of the point of no return
Soldiers they will come
Oh they're coming to burn
(I said) Oh boy, we need your hope to live
Oh boy, you have so much to give
Oh boy, don't let it get you down

Who, baby, who will save the world? (it's not too late)
Who, baby, who will save the world? (when heroes hesitate)
I'm too young to die
I'm too young to die

Father, I've been looking
Through a rainbow of tears
Found yourself so lonely
Oh they're drowning in my fear
(I said) Oh boy, I'm old enough to know
Oh boy, that it hurts to grow
Oh boy, don't let it get you down

Lời Việt

Cha ơi, họ đã vẽ ra
Điểm không thể quay lại
Những chiến binh, họ sẽ đến
Ôi, họ sẽ đến để thiêu rụi
(Tôi nói) Ôi bạn ơi, chúng ta cần hi vọng của bạn để sống
Ôi bạn ơi, bạn có nhiều điều để cho đi
Ôi bạn ơi, đừng để điều đó nhấn chìm bạn

Ai, em ơi, ai sẽ cứu rỗi thế giới? (Chưa quá trễ đâu)
Ai, em ơi, ai sẽ cứu rỗi thế giới? (Khi những người anh hùng còn phải e ngại)
Tôi còn quá trẻ để mà phải chết
Tôi còn quá trẻ để mà phải chết

Cha ơi, con đang tìm kiếm
Qua chiếc cầu vồng nước mắt
Thấy cha thật cô đơn
Ôi, chúng đang chìm lỉm trong nỗi sợ hãi của tôi
(Tôi nói) Ôi bạn à, tôi đủ trưởng thành để biết
Ôi bạn ơi, thật đau khổ khi trưởng thành
Ôi bạn ơi, đừng để điều đó nhấn chìm bạn


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...