Why Does It Always Rain On Me

Hard Rock
MrWind
1387
Why Does It Always Rain On Me

Lời bài hát

I can't sleep tonight
Everybody saying everything's alright
Still I can't close my eyes
I'm seeing a tunnel at the end of all these lights
Sunny days
Where have you gone?
I get the strangest feeling you belong.
Why does it always rain on me?
Is it because I lied when I was seventeen?
Why does it always rain on me?
Even when the sun is shining
I can't avoid the lightning
I can't stand myself
I'm being held up by invisible men
Still life on a shelf when
I got my mind on something else
Sunny days
Where have you gone?
I get the strangest feeling you'll be long.
Why does it always rain on me?
Is it because I lied when I was seventeen?
Why does it always rain on me?
Even when the sun is shining
I can't avoid the lightning
Oh, where did the blue skies go?
And why is it raining so?
It's so cold
I can't sleep tonight
Everybody saying everything's alright
Still I can't close my eyes
I'm seeing a tunnel at the end of all these lights
Sunny days
Where have you gone?
I get the strangest feeling you'll be long.
Why does it always rain on me?
Is it because I lied when I was seventeen?
Why does it always rain on me?
Even when the sun is shining
I can't avoid the lightning
Oh, where did the blue skies go?
And why is it raining so?
It's so cold
Why does it always rain on me?
Why does it always rain...

Lời Việt

Đêm nay tôi không sao ngủ được
Mọi người nói: mọi chuyện ổn cả
Tôi vẫn không sao chợp mắt
Tôi đang thấy một đường hầm phía cuối tất cả những ngọn đèn này
Những ngày nắng đẹp
Bạn đi đâu rồi?
Tôi có cảm giác vô cùng lạ lẫm cái nơi bạn đến
Sao trời luôn cho mưa rơi trên tôi?
Có phải bởi vì tôi đã nói dối lúc tuổi mười bảy?
Sao trời luôn cho mưa rơi trên tôi
Ngay cả khi trời đang nắng chang chang
Tôi chẳng thể né được sét đánh
Tôi chẳng thể tự đứng được
Tôi đang bị nhấc bổng bởi những kẻ vô hình
Tĩnh vật trên giá (cuộc sống như bị cầm chân) khi
Tôi đã để tâm vào những thứ khác
Những ngày nắng đẹp
Bạn đi đâu rồi?
Tôi có cảm giác vô cùng lạ lẫm cái nơi bạn đến
Sao trời luôn cho mưa rơi trên tôi?
Có phải bởi vì tôi đã nói dối lúc tuổi mười bảy?
Sao trời luôn cho mưa rơi trên tôi?
Ngay cả khi trời đang nắng chang chang
Tôi chẳng thể né được sét đánh
Oh, những bầu trời xanh đã đi về đâu?
Và sao trời đang mưa vậy?
Lạnh quá!
Đêm nay, tôi không sao ngủ được
Mọi người nói: mọi chuyện ổn cả
Tôi vẫn không sao chợp mắt
Tôi đang thấy một đường hầm phía cuối tất cả những ngọn đèn này
Những ngày nắng đẹp
Bạn đi đâu rồi?
Tôi có cảm giác vô cùng lạ lẫm cái nơi bạn đến
Sao trời luôn cho mưa rơi trên tôi?
Có phải bởi vì tôi đã nói dối lúc tuổi mười bảy?
Sao trời luôn cho mưa rơi trên tôi?
Ngay cả khi trời đang nắng chang chang
Oh, những bầu trời xanh đã đi về đâu?
Và sao trời đang mưa vậy?
Lạnh quá!
Sao trời luôn cho mưa rơi trên tôi?
Sao trời luôn cho mưa...?


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...