Wild Woman

Pop Ballad
MrWind
500
Wild Woman

Lời bài hát


Can I act like an angel
if I live like a jerk
Can I keep on disguising
Can I make believe
that I don't deceive
No...no...no

Chorus:
Send the wild women out the backdoor
My wife is knocking at the frontdoor
They made me a winner
they made a sinner
I don't know what to do
Dirty money in the left hand
While the preacher's
shaking my right hand
They made me a winner
they made me a sinner

I don't know what to do
When I'm riding on top of
the wave of success
Will I lose my devotion
Will I fail to see
what I used to be
oh..oh..oh..

Chorus:
Send the wild women out the backdoor
My wife is knocking at the frontdoor
They made me a winner
they made a sinner

I don't know what to do
Dirty money in the left hand
While the preacher's
shaking my right hand
They made me a winner
they made me a sinner
I don't know what to do
I'll have to carry on
as two persons in one

Lời Việt

Tôi có thể hành động như một thiên sứ không
khi mà tôi sống như một kẻ vụng trộm
Tôi có thể giữ mãi vỏ bọc này không
Tôi có thể khiến mình tin rằng mình không gian dối sao ?
Không .. không

Chorus:
Hãy chuyển cô gái lộn xộn này ra cửa sau
Vợ tôi đang gỡ cửa đằng trước
Họ làm cho tôi như người chiến thắng
họ cũng làm tôi như kẻ tội đồ
Tôi không biết làm gì cả
Những đồng tiền dơ bẩn ở tay trái
Trong khi những kẻ thuyết giảng
đang bắt tay tôi bên phải
Họ làm cho tôi như kẻ chiến thắng
họ cũng làm cho tôi như kẻ tội đồ

Tôi không biết phải làm gì
khi tôi đang ở đỉnh cao
của thành công phơi phới
Tôi sẽ đánh mất nhiệt tình sao
Liệu tôi sẽ quên mất
tôi từng là gì sao ?
oh..oh..oh..

Chorus:
Hãy chuyển cô gái lộn xộn này ra cửa sau
Vợ tôi đang gỡ cửa đằng trước
Họ làm cho tôi như người chiến thắng
họ cũng làm tôi như kẻ tội đồ
Tôi không biết làm gì cả

Những đồng tiền dơ bẩn ở tay trái
Trong khi những kẻ thuyết giảng
đang bắt tay tôi bên phải
Họ làm cho tôi như kẻ chiến thắng
họ cũng làm cho tôi như kẻ tội đồ
Tôi không biết phải làm gì
Tôi sẽ phải mang lấy
hai con người trong một tôi sao ?


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...