Wipe Your Eyes

Rock
MrWind
2590
Wipe Your Eyes

Lời bài hát

I'm afraid that I gotta do what I gotta do
But if I let you go, where you gonna go?
We gotta make a change, time to turn the page
Something isn't right, I don't wanna fight you
We've been through tougher times, you know it gets worse
We can turn this around please let me be first
And as I feel your tears spilling on my shirt
Something isn't right I don't wanna fight you

Hey you, come over and let me embrace you
I know that I'm causing you pain too
But remember if you need to cry
I'm here to wipe your eyes

Tonight before you fall asleep
I run my thumb across your cheek (across your cheek)
Cry 'cause I'm here to wipe your eyes
I know I made you feel this way
You gotta breathe, we'll be okay (be okay)
Cry 'cause I'm here to wipe your eyes

Oh nah nah oh nah nah nah nah
'cause I'm here to wipe your eyes
Oh nah nah oh nah nah nah nah

When did we cross the line?
How could we forget?
Why do we let the pressure get into our heads?
Your broken heart requires all of my attention
'cause something isn't right, I don't wanna fight you

Hey you, come over and let me embrace you
I know that I'm causing you pain too
But remember if you need to cry
I'm here to wipe your eyes

Tonight before you fall asleep
I run my thumb across your cheek (across your cheek)
Cry 'cause I'm here to wipe your eyes
I know I made you feel this way
You gotta breathe, we'll be okay (be okay)
Cry 'cause I'm here to wipe your eyes

Please don't lose your faith
Don't worry 'cause I'm here to keep you safe
I promise if you let me see your face
That I won't let you down
I won't let you down
I'm here to wipe your eyes

Tonight before you fall asleep
I run my thumb across your cheek (across your cheek)
Cry 'cause I'm here to wipe your eyes
I know I made you feel this way
You gotta breathe, we'll be okay (be okay)
Cry 'cause I'm here to wipe your eyes

Lời Việt

Anh e là anh phải làm điều anh phải làm
Nhưng nếu anh buông lơi em, em sẽ đi về đâu?
Đôi ta phải thay đổi thôi, đến lúc sang trang rồi
Có gì đó không phải, anh không muốn cãi vã với em
Đôi ta đã trải qua lắm lúc khó khăn hơn rồi, em biết chuyện chỉ thêm tệ hơn thôi
Đôi ta có thể xoay chuyển tình hình, trước hết xin hãy để anh là anh
Và khi anh cảm nhận dòng lệ em tuôn trên áo anh
Có gì đó không phải, anh không muốn cãi vã với em

Này em, đến đây và để anh ôm lấy em
Anh biết rằng anh cũng làm em đau đớn
Nhưng hãy nhớ nếu em cần phải khóc
Có đã anh đây lau đôi mắt em ướt nhòe

Đêm nay trước khi em chìm vào giấc ngủ
Anh nân na ngón tay trên đôi má em (trên đôi má em)
Cứ khóc đi vì đã có anh đây lau đôi mắt em
Anh biết anh làm em có cảm giác như vầy
Em phải thở, đôi ta sẽ ổn thôi (ổn thôi)
Cứ khóc đi vì đã có anh đây lau đôi mắt em

Oh nah nah oh nah nah nah nah
Vì đã có anh đây lau đôi mắt em ướt nhòe
Oh nah nah oh nah nah nah nah

Đôi ta đã vượt quá giới hạn từ lúc nào?
Đôi ta có thể quên như thế nào?
Sao đôi ta lại để ám lực luồng lách vào đầu chứ?
Con tim tan vỡ của em khát khao mọi sự chú ý của anh
Vì có gì đó không phải, anh không muốn cãi vã với em

Này em, đến đây và để anh ôm lấy em
Anh biết rằng anh cũng làm em đau đớn
Nhưng hãy nhớ nếu em cần phải khóc
Có đã anh đây lau đôi mắt em ướt nhòe

Đêm nay trước khi em chìm vào giấc ngủ
Anh nân na ngón tay trên đôi má em (trên đôi má em)
Cứ khóc đi vì đã có anh đây lau đôi mắt em
Anh biết anh làm em có cảm giác như vầy
Em phải thở, đôi ta sẽ ổn thôi (ổn thôi)
Cứ khóc đi vì đã có anh đây lau đôi mắt em

Xin em đừng đánh mất niềm tin
Đừng lo lắng vì đã có anh đây che chở em an toàn
Anh hứa nếu em cho anh xem khuôn mặt em
Thì anh sẽ không làm em đau khổ
Anh sẽ không làm em đau khổ
Có anh đây lau đôi mắt em ướt nhòe

Đêm nay trước khi em chìm vào giấc ngủ
Anh nân na ngón tay trên đôi má em (trên đôi má em)
Cứ khóc đi vì đã có anh đây lau đôi mắt em
Anh biết anh làm em có cảm giác như vầy
Em phải thở, đôi ta sẽ ổn thôi (ổn thôi)
Cứ khóc đi vì đã có anh đây lau đôi mắt em


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé