Without You (Yêu Người Đã Xa)

Unknow Category
MrWind
753
Without You (Yêu Người Đã Xa)

Lời bài hát

I can't go on without your love
You know I just can't do without you
What would I do without your love
Don't you know you mean the world to me
I remember all my days without you
Oh love I don't know how I got through on my own
I remember all my days without you
How I sat through the night waiting by the phone
Just waiting here all alone
But you'll never home

I don't wanna be here all alone
I don't wanna be without your love
Please don't leave me now
Please don't tell me down
Can you give our love one more chance
Just one more try

I can't go on without your love
You know I just can't do without you
What would I do without your love
Don't you know you mean the world to me
I remember all my days without you
Oh love I don't know how I got through on my own
I remember all my days without you
How I sat through the night waiting by the phone
Just waiting here all alone
But you'll never home

I don't wanna be here all alone
I don't wanna be without your love
Please don't leave me now
Please don't tell me down
Can you give our love one more chance
Just one more try

I don't wanna be here all alone
I don't wanna be without your love
Please don't leave me now
Please don't tell me down
Can you give our love one more chance
Just one more try

I don't wanna be here all alone
I don't wanna be without your love
Please don't leave me now
Please don't tell me down
Can you give our love one more chance
Just one more try

Lời Việt

Em chẳng thể nào sống mà không có tình yêu của anh
Anh biết em chẳng thể làm gì mà không có anh
Em sẽ làm được gì khi không có tình yêu của anh
Anh đâu hay anh là cả thế giới với em
Em nhớ tất cả những tháng ngày không có anh
Người yêu ơi em không biết làm sao để vượt qua những tháng ngày này một mình
Em nhớ tất cả những tháng ngày không có anh
Bao đêm thức trắng chờ tiếng điện thoại reo vang
Chỉ mình em đợi chờ nơi đây
Nhưng anh chẳng khi nào về với mái ấm này

Em không muốn ở đây một mình
Em không muốn sống mà không có tình yêu của anh
Xin đừng rời bỏ em
Xin đừng nói nặng với em
Anh có thể cho tình yêu đôi ta thêm một cơ hội không?
Chỉ một lần nữa thôi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...