Woman

Pop
MrWind
974
Woman

Lời bài hát

If i'd be so inclined to climb up beside you,
would you tell me that the time just isn't right?
And if I ever find the key you hide so well,
will you tell me that I can spend the night?

Leaving your smell on my coat
Leaving your taste on my shoulder
I still fail to understand what it is about this woman
Yeah, yeah , oh, woah, woah, woah, woah, woah, wa. Oh no.

If l could bottle up the chills that you gave me,
I would keep them in a jar next to my bed.
And if I should ever draw a picture of a woman,
It is you that would come flowing from my pen, yeah.

Leaving your clothes on my floor,
making me walk out the door and,
I still fail to understand what it is about this woman.

Fail to understand what it is about this woman.

Helplessly melting as I stand next to the sun,
As she burns me, I am screaming loud for more.
I drink every drop of liquid heat that i've become.
Pop me open spill me out onto the floor.

Leaving your smell on my coat,
Leaving your taste on my shoulder
I still fail to understand, fail to understand.

Leaving your smell on my coat,
Leaving your taste on my shoulder
I still fail to understand what it is about this woman.

Lời Việt

Nếu tôi sẵn sàng trèo đến bên em
Thì liệu em có nói với tôi rằng thởi gian chưa thích hợp?
Và nếu tôi tìm thấy chiếc chìa khoá em đã giấu kĩ
Thì liệu em có nói rằng tôi có thể qua đêm với em ?

Để lại mùi hương của em trên áo tôi
Để lại hương vị của em trên vai tôi
Tôi vẫn không tài nào hiểu được người phụ nữ này
Yeah, yeah , oh, woah, woah, woah, woah, woah, wa.
Ôi không

Nếu tôi có thể giấu đi sự lạnh lùng mà em dành cho tôi
Tôi sẽ giữ chúng trong chiếc bình lớn cạnh giường mình
Và nếu tôi vẽ bức tranh một phụ nữ
Hình ảnh của em sẽ chảy ra từ ngòi bút của tôi, Yeah

Bỏ lại quần áo của em trên sàn nhà
Buộc tôi đi bộ ra cửa và,
Tôi vẫn không tài nào hiểu được người phụ nữ này

Không tài nào hiểu được người phụ nữ này

Vô vọng tôi tan chảy như đứng cạnh mặt trời
Khi em đốt cháy tôi, tôi càng hét to
Tôi uống từng giọt chất lỏng nóng bừng bừng mà tôi vừa trở thành
Làm tôi nổ tung và tràn lênh láng ra sàn

Để lại mùi hương của em trên áo tôi
Để lại hương vị của em trên vai tôi
Tôi vẫn không tài nào hiểu được người phụ nữ này

Để lại mùi hương của em trên áo tôi
Để lại hương vị của em trên vai tôi
Tôi vẫn không tài nào hiểu được người phụ nữ này


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé