World Stood Still

Gothic Death Metal
MrWind
540
World Stood Still

Lời bài hát

The time is stopped.
It's midnight again.
No sleep, no safe place.
No face for ignored looking for a thrill in the world standing thrill,
in the world that writes my will...
In the world that bring us down on our kness...
On our kness on the ground and crying.
I do remember us trying to find the reasons.

Hereafter...
The world stood still
There is no greater sorrow
Hereafter...
When angels cry
In a night the world stood still

The world stays still.
It's raining again...
No sleep, no safe place.
No hope for sleepless looking for a thrill in the world stading still,
in the world that wrote my will,
in the world that brought us down
on our kness...
On our kness on the ground and crying.
I do remember us trying to find the reasons.

Lời Việt

Thời gian bị ngưng lại.
Lại đang giữa khuya
Không ngủ, không chốn an toàn.
Không khuôn mặt nào lại phớt lờ nhìn quanh một sự rùng rợn trong thế giới
Sự rùng rợn thường trực
Trong thế giới mà ta sẽ viết ra nguyện vọng của ta..
Trong thế giới mà khiến ta sụp gối xuống ...
Sụp gối trên đất và khóc lóc.
Ta hãy nhớ rằng mình đang cố gắng tìm ra nguyên do.

Sau này...
Thế giới ngừng quay
Chẳng còn nỗi buồn nào lớn hơn thế
Sau này ...
Lúc thiên thần khóc
Trong một đêm thế giới ngừng quay.

Thế giới ngừng quay.
Trời lại đang mưa ...
Không ngủ, không chốn an toàn.
Không hy vọng để rồi thức trắng nhìn quanh một sự rùng rợn thường trực trong thế giới
trong thế giới mà ta đã viết ra nguyện vọng của ta,
Trong thế giới mà đã khiến ta sụp gối xuống ...
Sụp gối trên đất và khóc lóc.
Ta hãy nhớ rằng mình đang cố gắng tìm ra nguyên do.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé