Write You A Song

Classical
MrWind
604
Write You A Song

Lời bài hát

I don't know how to make lots of money
I got debts that I'm trying to pay
I can't buy you nice things, like big diamond rings
But that don't mean much anyway
I can't give you the house you've been dreaming
If I could I would build it alone
I'd be out there all day, just hammering away
Make us a place of our own

I will write you a song
That's how you'll know that my love is still strong
I will write you a song
And you'll know from this song that I just can't go on without you

I don't know that I'd make a good soldier
I don't believe in being violent and cruel
I don't know how to fight, but I'll draw blood tonight
If somebody tries hurting you

I will write you a song
That's how you'll know that my love is still strong
I will write you a song
And you'll know from this song that I just can't go on without you

Now that it's out on the table (it's out on the table)
Both of us knew all along (knew all along)
I've got your loving and you've got my song

I don't know how to make lots of money
I don't know all the right things to do
I can't say where we'll go, but the one thing I know
Is how to be a good man to you
Until I die that's what I'll do

I will write you a song
That's how you'll know that my love is still strong
I will write you a song
And you'll know from this song that I just can't go on without
I will write you a song (I will write you a song)
That's how you'll know that my love is still strong (love is still strong)
I will write you a song
And you know from this song that I just can't go on without you

Lời Việt

Tôi không biết làm sao để kiếm được thật nhiều tiền
Nợ nần chồng chất và tôi gò lưng ra mà trả
Tôi chẳng thể mua cho em những thứ đẹp đẽ, như chiếc nhẫn kim cương to cộ
Nhưng điều đó chẳng ý nghĩa gì nhiều
Tôi chẳng thể tặng em ngôi nhà em hằng ước ao
Nếu có thể, tôi sẽ tự xây nó
Cả ngày dài tôi ở ngoài này, cố gắng hết sức
Tạo nên một nơi chỉ dành riêng cho đôi mình

Tôi sẽ viết cho em một bài hát
Để em có thể biết được tình yêu trong tôi mãnh liệt nhường nào
Tôi sẽ viết cho em một bài hát
Và em sẽ hiểu rằng tôi không thể sống tiếp nếu thiếu em

Tôi không biết rằng mình sẽ trở thành một chiến sĩ
Tôi không tin vào bạo lực và sự tàn nhẫn
Tôi không biết gây sự, nhưng đêm nay tôi sẽ làm ai đó đổ máu
Nếu thằng nào dám động vào em

Tôi sẽ viết cho em một bài hát
Để em có thể biết được tình yêu trong tôi mãnh liệt nhường nào
Tôi sẽ viết cho em một bài hát
Và em sẽ hiểu rằng tôi không thể sống tiếp nếu thiếu em

Giờ đây cả hai ta đều biết
Tôi đã giữ trọn tình yêu của em
Và em đã có bài hát của tôi

Tôi không biết làm thế nào để kiếm được thật nhiều tiền
Tôi không thể làm đúng tất cả mọi chuyện
Tôi không thể nói trước rằng mình sẽ đi đến đâu
Nhưng có một điều tôi luôn biết rõ
Đó là trở thành một người đàn ông tốt dành riêng cho em
Cho đến tận khi tôi chết đi, đó là điều tôi sẽ làm

Tôi sẽ viết cho em một bài hát
Để em có thể biết được tình yêu trong tôi mãnh liệt nhường nào
Tôi sẽ viết cho em một bài hát
Và em sẽ hiểu rằng tôi không thể sống tiếp nếu thiếu em


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...