Writing On The Wall

Rock Ballad
MrWind
5068
Writing On The Wall

Lời bài hát

Is it power of intuition?
Is it insecurity?
You know I can read your mind and
You have been deceiving me...
Which face wears the masque this evening?
When will your true colours show?
Will they be as black as shadows
Hiding ´neath the rainbow...
Had my heart on a silver chain
With the words engraved
"I loved you"...
Like a swan that was lost at sea
To you...
Now I see the writing on the wall...
Paranoia or perception?
Put your faith in a liar´s hands
Wanting to believe his words
But never knowing where he stands...
There´s too many misconceptions
In this game of consequence
When you´re finding that your hero
Is just who you´re up against...

Lời Việt

Đó có phải là sức mạnh của trực giác?
Nó có nguy hiểm không?
Người biết rằng tôi có thể đọc được ý nghĩ của người và
Người đã lừa dối tôi ...
Khuôn mặt nào đeo chiếc mặt nạ trong buổi nhạc kịch tối nay?
Khi nào những sắc mặt thật của người mới hé lộ?
Nó liệu có đen như bóng tối ngoài kia
Nấp dưới ánh cầu vồng ...
Với trái tim của tôi trên sợi dây chuyền bạc
Với dòng chữ khắc
"Tôi yêu người" ...
Như một con thiên nga lạc loài giữa biển cả
Đối với người...
Bây giờ tôi nhận thấy có gì đó tồi tệ sẽ xảy ra ...
Là hoang tưởng hay sự nhận thức?
Đặt niềm tin của người trong tay của một kẻ lừa dối
Muốn tin vào lời nói của anh ta
Nhưng không bao giờ biết anh ta có đáng tin hay không ...
Có quá nhiều quan niệm sai lầm
Trong hậu quả của trò chơi này
Khi bạn tìm thấy thì người hùng của lòng bạn
Lại chính là kẻ bạn đang chống lại.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé