You're Mine (Eternal)

R&B
MrWind
1319
You're Mine (Eternal)

Lời bài hát

​[Intro:]
Eternal
Eternal
Eternal

Mine
Mine
Mine
You're mine

[Pre-chorus:]

I can't seem to live without your love
Suffocating here by myself dying for your touch
Springtime eyes that get you every time
And I just can't seem to give you up
You're mine

[Chorus:]
You make me feel
Our love would never end
How can I forget
Baby we were the best
Suffered dreams of you all through the night
And baby I can't seem to give you up
You're mine

[Post-chorus:]
I can't seems to give you up
You're Mine
I can't seems to give you up
You're Mine

[Verse 2:]
Summer days and summer nights
When I felt you in my arms
Didn't I want you badly
Wanted to let you have me

Autumn days and stormy nights
When you crush me with your charms
Didn't I need you madly
Now I'm lying falling apart

[Pre-chorus]

I can't seem to live without your love
Suffocating here by myself dying for your touch
Springtime eyes that get you every time
And I just can't seem to give you up
You're Mine

[Chorus:]
Boy you make me feel
Our love would never end
How can I forget
Baby we were the best
I suffer dreams of you all through the night
And baby I can't seem to give you up
You're Mine

I can't seems to give you up
You're Mine
I can't seems to give you up
You're Mine

[Bridge:]
Oh
You make me feel
Like love would never end
Tell me how can I forget that
My baby we were the best
I suffer dreams of you all through the night
And baby I can't seem to
Give you up
You're mine

[Post-Chorus:]
I can't seem to give you up
You're Mine
I can't seem to give you up

You're Mine

Lời Việt

[Intro:]
Vĩnh viễn
Vĩnh viễn
Vĩnh viễn

Của tôi
Của tôi
Của tôi

[Pre-chorus:]
Tôi dường như không thể sống mà không có tình yêu của anh
Chính tôi đang nghẹt thở ở đây vì cái chạm của anh
Mùa xuân trong đôi mắt trong mỗi khoảnh khắc có anh
Và tôi dường như không thể từ bỏ anh
Anh là của tôi

[Chorus:]
Anh khiến tôi cảm thấy
Tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ đi đến hồi kết
Làm thế nào tôi có thể quên
Người yêu à chúng ta là tốt nhất
Chịu đựng tất cả những giấc mơ về anh mỗi đêm
Và anh à tôi dường như không thể từ bỏ anh
Anh là của tôi

[Post-chorus:]

Tôi dường như không thể từ bỏ anh
Anh là của tôi
Tôi dường như không thể từ bỏ anh
Anh là của tôi

[Verse 2:]
Những ngày hè và đêm mùa hè
Khi tôi cảm thấy anh trong vòng tay
Chẳng phải tôi đã rất muốn có anh đó sao
Muốn cho phép anh có tôi

Những ngày mùa thu và những đêm bão
Khi anh mê hoặc tôi với sự quyến rũ của mình
Chẳng phải tôi đã cần anh đến điên cuồng sao
Bây giờ tôi đang năm đây ngắc ngoải

[Pre-chorus:]
Tôi dường như không thể sống mà không có tình yêu của anh
Chính tôi đang nghẹt thở ở đây vì cái chạm của anh
Mùa xuân trong đôi mắt trong mỗi khoảnh khắc có anh
Và tôi dường như không thể từ bỏ anh
Anh là của tôi

[Chorus:]
Anh khiến tôi cảm thấy
Tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ đi đến hồi kết
Làm thế nào tôi có thể quên
Người yêu à chúng ta là tốt nhất
Chịu đựng tất cả những giấc mơ về anh mỗi đêm
Và anh à tôi dường như không thể từ bỏ anh
Anh là của tôi

[Post-chorus:]

Tôi dường như không thể từ bỏ anh
Anh là của tôi
Tôi dường như không thể từ bỏ anh
Anh là của tôi

[Bridge:]
Anh khiến tôi cảm thấy
Tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ đi đến hồi kết
Làm thế nào tôi có thể quên
Người yêu à chúng ta là tốt nhất
Chịu đựng tất cả những giấc mơ về anh mỗi đêm
Và anh à tôi dường như không thể từ bỏ anh
Anh là của tôi

[Post-chorus:]

Tôi dường như không thể từ bỏ anh
Anh là của tôi
Tôi dường như không thể từ bỏ anh
Anh là của tôi

Anh là của tôi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...