You're Not Alone Tonight

Country
MrWind
698
You're Not Alone Tonight

Lời bài hát

We all drink to forget
Some of us more than most
When reality gets too real
And the fires of hell to close
But I'm here to let you know that
That you can make it through
If you believe that someone is watchin' over you

And call it an angel
Call it a muse
And call it karma that you've got comin' to you
What's the difference
What's in name
What matters most is never ever losin' faith
'Cause it's gonna be alright
You're not alone tonight

We all have our days
When nothing goes as planned
Not a soul in the world
Seems to understand
And for someone to talk to
You'd give anything
Well go on and cry out loud
'Cause someone's listenin'

Yeah, and call it an angel
Call it a muse
And call it karma that you've got comin' to you
What's the difference
What's in name
What matters most is never ever losin' faith
'Cause it's gonna be alright
You're not alone tonight

Keep your faith alive
You're not the only one

Yeah, and call it an angel
Call it a muse
Call it karma that you've got comin' to you
What's the difference
What's in name
What matters most is never ever losin' faith
Yeah, you're gonna be alright
You're not alone tonight

Oh you can cry if you want to, go on

Lời Việt

Chúng ta đều uống say bí tỉ để quên đi
Một số người trong chúng ta thậm chí còn uống nhiều hơn những người còn lại
Khi thực tế trở nên quá thật
Và lửa địa ngục cận kề
Nhưng tôi ở đây để cho bạn biết rằng
Rằng bạn có thể vượt qua được
Nếu bạn tin rằng có ai đó đang dõi theo bạn

Và gọi đó là một vị thiên thần
Gọi đó là nàng thơ
Và gọi đó là nghiệp chướng đến với bạn
Sự khác biệt là gì?
Gọi tên điều đó là gì?
Điều quan trọng nhất là không bao giờ đánh mất niềm tin
Vì mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp
Đêm nay bạn không cô đơn đâu

Chúng ta điều có những ngày khi mà mọi thứ diễn ra không như dự định
Không tâm hồn nào trên thế giới này có vẻ hiểu được
Và để có người trò chuyện, bạn sẵn sàng cho đi bất cứ điều gì
Ừ, hãy tiếp tục và khóc to lên, vì có ai đó đang lắng nghe bạn

[Điệp khúc]

Hãy giữ vững niềm tin của bạn
Bạn không phải là người duy nhất

[Điệp khúc]

Ôi, bạn có thể khóc nếu bạn muốn, cứ thế mà thôi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...