You're The Voice

Pop
MrWind
492
You're The Voice

Lời bài hát

We have
The chance to turn pages over
We can write what we want to write
We gotta make ends meet before we get much older
We're all someone's daughter
We're all someone's son
How long can we look at each other
Down the barrel of a gun?

You're the voice try and understand it
Make a noise and make it clear
Whoa oh oh
We're not gonna live in silence
We're not gonna live in fear
Whoa oh oh

This time
We know we all can stand together
We have the power to be powerful
Believing we can make it better

We're all someone's daughter
We're all someone's son
How long can we look at each other
Down the barrel of a gun?

You're the voice try and understand it
Make a noise and make it clear
Whoa oh oh
We're not gonna live in silence
We're not gonna live in fear
Whoa oh oh

Lời Việt

Chúng ta có
Cơ hội để lật sang những trang sử mới
Chúng ta có thể viết điều chúng ta muốn viết
Chúng ta phải kiếm đủ tiền trước khi quá già hơn
Chúng ta đều là con gái của ai đó
Chúng ta đều là con trai của ai đó
Chúng ta có thể nhìn nhau bao lâu
Trong tình trạng hiểm nghèo thế này?

Bạn chính là tiếng nói, cố và hiểu đi
Tạo ra tiếng động và phát ra cho rõ ràng
Oa oa, ô ô (giống pé thỏ quá!)
Chúng ta sẽ không sống trong yên lặng
Chúng ta sẽ không sống trong sợ hãi
Oa oa, ô ô

Lần này
Chúng ta biết chúng ta đều có thể đứng cùng nhau
Chúng ta có quyền lực để trở nên mạnh mẽ
Tin tưởng chúng ta có thể khiến thế giới này tốt đẹp hơn

Chúng ta đều là con gái của ai đó
Chúng ta đều là con trai của ai đó
Chúng ta có thể nhìn nhau bao lâu
Trong tình trạng hiểm nghèo thế này?

Bạn chính là tiếng nói, cố và hiểu đi
Tạo ra tiếng động và phát ra cho rõ ràng
Oa oa, ô ô (giống pé thỏ quá!)
Chúng ta sẽ không sống trong yên lặng
Chúng ta sẽ không sống trong sợ hãi
Oa oa, ô ô


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé