You've Changed

Electronic Pop
MrWind
665
You've Changed

Lời bài hát

Stealing hearts was your pastime
I saw girls falling hook line
You stole kisses and threw them aside
Hits and misses your love-side

You've changed for the better
You've changed for the better

Making waves was your hobby
And I asked you to hold me
And I knew it
You do it in front of the world
And I'll end up different from the other girls

You've changed for the better
You've changed for the better

Lời Việt

Đánh cắp những trái tim từng là trò tiêu khiển của anh
Em đã từng nhìn thấy những cô gái "cắn câu"
Anh đã từng cướp đi những nụ hôn và ném chúng sang một bên
Thế giới tình yêu trong anh là trò "tấn công" và "ruồng bỏ"

Anh đã thay đổi để trở nên tốt hơn
Anh đã thay đổi để trở nên tốt hơn

Gây sóng gió từng là sở thích của anh
Và em cũng từng bảo anh hãy níu giữ em
Và em biết rằng
Anh làm chuyện đó trước mặt thế gian này
Và em sẽ kết thúc khác với những cô gái khác

Anh đã thay đổi để trở nên tốt hơn
Anh đã thay đổi để trở nên tốt hơn


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...