You Are My All In All

Unknow Category
MrWind
695
You Are My All In All

Lời bài hát


You are my all in all (Dennis Jernigan)

Jesus, Lamb of God,
worthy is Your name,
Jesus, Lamb of God,
worthy is Your name

You are my strength when I am weak
You are the treasure that I seek
You are my all in all
Seeking You as a precious jewel
Lord, to give up I'd be a fool
You are my all in all

Taking my sin my cross my shame
Rising again I bless Your name
You are my all in all
When I fall down You pick me up
When I am dry You fill my cup
You are my all in all

Jesus, Lamb of God,
worthy is Your name,
Jesus, Lamb of God,
worthy is Your name.

Lời Việt

Ngài là muôn nhu cầu tôi

Jêsus, Chiên Con của Đức Chúa Trời
Chúa có danh đẹp thay
Jêsus là Chúa tôi
Quí báu thay danh Ngài

Ngài là sức thiêng cho tôi dựa nương
Ngài là báu vật mà tôi mong tìm
Ngài là muôn nhu cầu tôi
Lòng tôi mến yêu Chúa hơn ngọc châu
Thật dại dột nếu tôi đánh mất Ngài
Ngài là muôn nhu cầu tôi

Ngài mang hết bao nhiêu ô nhục tôi
Ngài đã sống lại và tôi chúc tán danh Ngài
Ngài là muôn nhu cầu tôi
Hồi tôi vấp chân Chúa nâng vực tôi
Hồi tim héo tàn Ngài làm cho đầy chén
Ngài là muôn nhu cầu tôi

Jêsus, Chiên Con của Đức Chúa Trời
Danh Chúa đáng tôn thay
Jêsus là Chúa tôi
Quí báu thay danh Ngài
Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...