You Are So Beautiful

Love songs
MrWind
3285
You Are So Beautiful

Lời bài hát

You are so beautiful
To me
You are so beautiful
To me
Can't you see
You're everything
I hoped for
You're
everything I
need
You are so beautiful
To me

Lời Việt

Em quá đẹp đẽ
đối với tôi
Em quá đẹp đẽ
đối với tôi
Em không thấy sao
Em là mọi điều
tôi mong muốn
Em là
mọi thứ tôi cần
Em quá đẹp đẽ
đối với tôi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...