You Don't Have To Call Me

Acoustic
MrWind
1484
You Don't Have To Call Me

Lời bài hát

You don't have to call me
and say you're sorry
I'm already gone

You don't have to call me and break my heart
Each time I try movin' on, oh

You don't have to call, anymore, oh yeah
You don't have to call baby

Lời Việt

Anh không cần phải gọi cho em
Và nói rằng anh xin lỗi
Em đã cất bước ra đi rồi

Anh không cần gọi cho em và làm tan nát con tim em
Mỗi lần em cố bước đi, ôi

Anh không cần phải gọi cho em, không cần nữa đâu, ôi
Anh không cần phải gọi cho em cưng ạ


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé