You Got It All

Pop
MrWind
1235
You Got It All

Lời bài hát

I was the game he would play
He brought the clouds to my day
Then like a ray of light
You came my way one night
Just one look and I knew
You would make everything clear
Make all the clouds disappear
Put all your fears to rest
Who do I love the best
Don't you know
Don't you know

You've got it all over him
You got me over him
Honey it's true
There's just you
You must have been heaven sent
Hearing me call
You were out on a limb

And you're all that he's not
Just look what I've got
'Cause you've got it all
Over him
All over
You've got it all over
All over
You've got it all over

Now, don't let him worry you so
Once I met you
I let go
Oh you can surely see
You're so much more to me

Just one look and I knew
You would make everything clear
Make all the clouds disappear
You're better than all the rest
Who do I love the best (yeah...)
Don't you know
Don't you know

You've got it all over him
You got me over him
Honey it's true (so true)
There's just you
You must have been heaven sent
Hearing me call
You went out on a limb

And you're all that he's not (all that he's not)
Just look what I've got (look what I've got)
'Cause you've got it all (you've got it all)
All over him

You've got it all over him
You got me over him
Honey it's true (so true)
There's just you
You must have been heaven sent
Hearing me call
You went out on a limb (out on a limb

And you're all that he's not (all that he's not)
Just look what I've got (look what I've got)
'Cause you've got it all (you've got it all)
Over him

All over
You've got it all over
All over (uh, huh)
You've got it all over
Him....yeah....

Lời Việt

Em là trò chơi mà anh ta sẽ chơi
Anh ta kéo mây che phủ ngày tháng của em
Rồi như một tia sáng chiếu soi
Anh đến với em vào một đêm nọ
Chỉ cần một ánh mắt và em đã biết
Anh sẽ khiến mọi thứ sáng trong
Khiến tất cả mây mù tan biến
Hãy để những nỗi sợ hãi của anh yên nghỉ
Ai là người em yêu nhất
Anh còn chưa biết sao?
Anh không biết sao?

Anh hơn anh ta tất cả
Anh khiến em quên anh ta đi
Anh yêu à, thiệt đó
Chỉ có anh mà thôi
Anh chắc có lẽ do thiên đường gởi xuống
Khi nghe tiếng em kêu nài
Anh đã chịu khó đến với em

Và anh là tất cả những gì anh ta không thể
Chỉ cần nhìn điều mà em đã có
Vì anh có tất cả
Mọi điều hơn anh ta
Tất cả luôn á
Anh có tất cả mọi điều
Tất cả
Anh có tất cả mọi điều

Giờ anh đừng để anh ta làm anh lo thế chứ
Một khi em đã gặp anh
Em để chuyện cũ qua đi hết
Ôi, anh có thể chắc chắn thấy rằng
Anh có ý nghĩa thật nhiều với em

Chỉ cần một ánh mắt và em đã biết
Anh sẽ khiến mọi thứ sáng trong
Khiến tất cả mây mù tan biến
Hãy để những nỗi sợ hãi của anh yên nghỉ
Ai là người em yêu nhất
Anh còn chưa biết sao?
Anh không biết sao?

[Đoạn 2] [Điệp khúc]
[x2]


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé