You Make Me Feel Good

Dance
MrWind
520
You Make Me Feel Good

Lời bài hát

You make me feel good
Like I'll never be
You make me feel good
It's allright
You make me feel good
You're my medecine
You make me feel good
It's allright

It's up to you, cause I love you so much
But I only have got I'm gonna lose your touch
I'm calling you, I'm savin you
I'm giving you all my love
I may be blind but I need you Baby
So make up your mind you make me going crazy
I'm calling you, I'm giving you
Giving you all my love

It's up to you, cause I love you so much
But I only have got, I'm gonna lose your touch
I'm calling you, I'm certain you
I'm giving you all my love
I may be blind but I need you Baby
So make up your mind don't make me going crazy
I'm calling you, I'm giving you
Giving you all my love

Lời Việt

Anh làm em cảm thấy tuyệt vời
Như em sẽ không bao giờ được thế
Anh làm em cảm thấy tuyệt vời
Điều đó thật hay
Anh làm em cảm thấy tuyệt vời
Anh là liều thuốc của em
Anh làm em cảm thấy tuyệt vời
Điều đó thật tuyệt

Điều đó phụ thuộc vào anh thôi vì em quá yêu anh
Nhưng em chỉ có, em sẽ đánh mất sự yêu chìu của anh
Em đang gọi anh, em đang lưu giữ anh
Em đang trao anh tất cả tình yêu của em
Có lẽ em mù quáng nhưng em cần anh, anh yêu à
Vậy thì hãy quyết định đi, anh làm em điên lên mất
Em đang gọi anh, em đang trao anh
Trao anh tất cả tình yêu của em

Điều đó phụ thuộc vào anh thôi vì em quá yêu anh
Nhưng em chỉ có, em sẽ đánh mất sự yêu chìu của anh
Em đang gọi anh, em đoan chắc với anh
Em sẽ trao anh tất cả tình yêu của em
Vậy thì hãy quyết định đi, đừng làm em điên lên
Em đang gọi anh, em đang trao anh
Trao anh tất cả tình yêu của em


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...