You Talk Too Much

Classical
MrWind
403
You Talk Too Much

Lời bài hát

You talk too much
You worry me to death
You talk too much
You even worry my pet

You just talk
Talk too much

You talk about people
That you don't know
You talk about people
Wherever you go

You just talk
Talk too much

You talk about people
That you've never seen
You talk about people
You can make me scream

You just talk
You talk too much

You talk too much
You worry me to death
You talk too much
You even worry my pet

You just talk
Talk too much

You talk about people
That you don't know
You talk about people
Wherever you go

You just talk
Talk too much

You talk about people
That you've never seen
You talk about people
You can make me scream

You just talk
You talk too much

Lời Việt

Em nói quá nhiều
Em làm anh lo gần chết
Em nói quá nhiều
Đến thú cưng nhà anh cũng lo ngay ngáy

Em cứ nói suốt
Nói quá nhiều

Em nói hoài về những người
Mà em không hề quen biết
Em bàn tán về người khác
Bất cứ chỗ nào em đi đến

Em cứ nói suốt
Nói quá nhiều

Em nói suốt về những người
Mà em chưa hề gặp mặt
Em cứ bàn tán về người khác hoài
Em làm anh muốn hét lên

Em cứ nói suốt
Nói quá nhiều

Em nói quá nhiều
Em làm anh lo gần chết
Em nói quá nhiều
Đến thú cưng nhà anh cũng lo ngay ngáy

Em cứ nói suốt
Nói quá nhiều

Em nói hoài về những người
Mà em không hề quen biết
Em bàn tán về người khác
Bất cứ chỗ nào em đi đến

Em cứ nói suốt
Nói quá nhiều

Em nói suốt về những người
Mà em chưa hề gặp mặt
Em cứ bàn tán về người khác hoài
Em làm anh muốn hét lên

Em cứ nói suốt
Nói quá nhiều


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...