You don't mean anything

Rock
MrWind
1246
You don't mean anything

Lời bài hát

You don't mean anything

Maybe I'm just not good enough for you
And maybe I just don't wanna be like you

And maybe I just don't wanna know
How low you're ready to go
I'm not gonna change
You can't make… me

You don't, You don't, You don't, You don't, You don't mean anything to me
You don't, You don't, You don't, You don't, You don't mean anything to me
You're what I never want to be

Tell me does it feel good to be like you
And tell me why should I waste my time with you

'Cuz maybe you always bring me down
I'm sick of being pushed around
I'm not gonna change
You can't make… me

You don't, You don't, You don't, You don't, You don't mean anything to me
You don't, You don't, You don't, You don't, You don't mean anything to me
You're what I never want to be

I know you think you know me
You don't know anything
I know you want to help me
I don't need anything
Don't tell me where to go
I don't need you to know …know…

You don't, You don't, You don't, You don't, You don't mean anything to me
You don't, You don't, You don't, You don't, You don't mean anything to me
You don't, You don't, You don't, You don't, You don't mean anything to me
You don't, You don't, You don't, You don't, You don't mean anything to me
You're what I never want to be
You don't mean anything to me
You're what I never want to be

Lời Việt

Bạn không có nghĩa là bất cứ điều gì

Có lẽ tôi chỉ không tốt với bạn
Và có lẽ tôi chỉ không giống như bạn

Tôi chỉ cần xem xét và không muốn quan tâm
Bạn đã hết mình, đã sẵn sàng chưa
Tôi không thể thay đổi
Bạn không thể làm gì cho tôi..

Bạn không thể ...., Bạn không có nghĩa là bất cứ điều gì với tôi
Bạn không thể ...., Bạn không có nghĩa là bất cứ điều gì với tôi
Bạn là những gì mà tôi không bao giờ muốn

Hãy nói cho tôi biết nó có tốt để được như bạn
Và cho tôi biết lý do tại sao tôi lãng phí thời gian của tôi với bạn

Có lẽ tôi luôn luôn đi xuống
Tôi phát sốt vì phải giành giật lấy mọi thứ xung quanh
Tôi không thể thay đổi
Bạn không thể làm gì cho tôi..

Bạn không thể ...., Bạn không có nghĩa là bất cứ điều gì với tôi
Bạn không thể ...., Bạn không có nghĩa là bất cứ điều gì với tôi
Bạn là những gì mà tôi không bao giờ muốn

Tôi biết bạn nghĩ rằng bạn hiểu tôi
Nhưng thực ra bạn chả hiểu gì cả
Tôi biết bạn muốn giúp tôi
Nhưng tôi không cần bất cứ điều gì
Đừng cho tôi biết nơi nào để đi
Tôi không cần bạn biết...

Bạn không thể ...., Bạn không có nghĩa là bất cứ điều gì với tôi
Bạn không thể ...., Bạn không có nghĩa là bất cứ điều gì với tôi
Bạn không thể ...., Bạn không có nghĩa là bất cứ điều gì với tôi
Bạn không thể ...., Bạn không có nghĩa là bất cứ điều gì với tôi
Bạn là những gì mà tôi không bao giờ muốn
Bạn không có nghĩa là bất cứ điều gì với tôi
Bạn là những gì mà tôi không bao giờ muốn
Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé