Your Heart Is A Muscle

Pop
MrWind
810
Your Heart Is A Muscle

Lời bài hát

You gave my shirt back,
I don't really get the meaning
If I had given up before it all goes wrong
I've been told, I don't really like the feeling
I've been away, I've been away too long
I wanna go wherever you are,
I wanna be wherever you
I wanna sleep wherever you are

You said lost, I found your thing, made of glass
But I think you're heart is a muscle
You're heart is a muscle
You gotta look it out
Make it stronger
Try for me, just a little longer
You're heart is a muscle, you're heart is a muscle

You're heart is a muscle
You're heart is a muscle

If I can turn this pain around
I'll fly to where you are right now
I ain't even to the sky
Put that little light up your eyes

We can move, or spend the night alone together
Together we good listening, but you don't have much to say
Wake up you you won't pick up the phone whatever
You're probably sleeping, I hope you're still ok

I wanna go wherever you are, I wanna be wherever you
I wanna sleep wherever you are

You said lost, I found your thing, made of glass
But I think you're heart is a muscle
You're heart is a muscle
You gotta look it out
Make it stronger
Try for me, just a little longer
You're heart is a muscle, you're heart is a muscle

You're heart is a muscle
You're heart is a muscle

If I can turn this pain around
I'll fly to where you are right now
I ain't even to the sky
Put that little light up your eyes

If I can turn this pain around
I'll fly to where you are right now
I ain't even to the sky
Put that little light up your eyes

You said lost, I found your thing, made of glass
But I think you're heart is a muscle
You're heart is a muscle
You gotta look it out
Make it stronger
Try for me, just a little longer
You're heart is a muscle, you're heart is a muscle

You're heart is a muscle
You're heart is a muscle

If I can turn this pain around
I'll fly to where you are right now
I ain't even to the sky
Put that little light up your eyes

Lời Việt

Anh đã trả lại áo cho em,
Em thực sự không hiểu điều đó nghĩa là gì
Nếu như em từ bỏ trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ
Em đã được cảnh báo,
Em không thực sự thích những cảm giác
Em đã đi, đã đi quá lâu
Em muốn đi tới bất cứ nơi nào có anh,
Em muốn đi tới bất cứ nơi nào có anh,
Em muốn chợp mắt bất cứ nơi đâu có anh,

Anh nói mất rồi, em tìm thấy nó,
Làm bằng thủy tinh
Nhưng em nghĩ trái tim anh chẳng có cảm xúc
Trái tim anh chẳng có cảm xúc
Anh phải mở nó ra
Khiến nó mạnh mẽ lên
Hãy để em thứ, chỉ một chút thôi
Trái tim anh chẳng có cảm xúc
Trái tim anh chẳng có cảm xúc

Trái tim anh chẳng có cảm xúc
Trái tim anh chẳng có cảm xúc

Nếu em có thể khiến những đau đớn quay về
Em sẽ bay tới nơi anh ở lúc này
Em thậm chí không phải là bầu trời
Đặt chút ánh sáng lên đôi mắt của anh

Chúng ta có thể đi tiếp,
Hoặc dành cả đêm chỉ hai ta bên nhau
Bên nhau ta lắng nghe thật rõ,
Nhưng anh chẳng lại nói bao điều
Em đánh thức anh nhưng anh sẽ không nhấc máy
Có lẽ là anh đang ngủ, em mong anh vẫn ổn

Em muốn đi tới bất cứ nơi nào có anh,
Em muốn đi tới bất cứ nơi nào có anh,
Em muốn chợp mắt bất cứ nơi đâu có anh,

Anh nói mất rồi, em tìm thấy nó,
Làm bằng thủy tinh
Nhưng em nghĩ trái tim anh chẳng có cảm xúc
Trái tim anh chẳng có cảm xúc
Anh phải mở nó ra
Khiến nó mạnh mẽ lên
Hãy để em thứ, chỉ một chút thôi
Trái tim anh chẳng có cảm xúc
Trái tim anh chẳng có cảm xúc

Trái tim anh chẳng có cảm xúc
Trái tim anh chẳng có cảm xúc

Nếu em có thể khiến những đau đớn quay về
Em sẽ bay tới nơi anh ở lúc này
Em thậm chí không phải là bầu trời
Đặt chút ánh sáng lên đôi mắt của anh

Nếu em có thể khiến những đau đớn quay về
Em sẽ bay tới nơi anh ở lúc này
Em thậm chí không phải là bầu trời
Đặt chút ánh sáng lên đôi mắt của anh

Anh nói mất rồi, em tìm thấy nó,
Làm bằng thủy tinh
Nhưng em nghĩ trái tim anh chẳng có cảm xúc
Trái tim anh chẳng có cảm xúc
Anh phải mở nó ra
Khiến nó mạnh mẽ lên
Hãy để em thứ, chỉ một chút thôi
Trái tim anh chẳng có cảm xúc
Trái tim anh chẳng có cảm xúc

Trái tim anh chẳng có cảm xúc
Trái tim anh chẳng có cảm xúc

Nếu em có thể khiến những đau đớn quay về
Em sẽ bay tới nơi anh ở lúc này
Em thậm chí không phải là bầu trời
Đặt là chút ánh sáng lên đôi mắt của anh


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé