Your Sympathy

Country Rock
MrWind
396
Your Sympathy

Lời bài hát

Running out of breath
Chasing down the big parade,
Rising up my hand,
Thought I'd beg the marching band to play, for me
All of these illusions,
They really mean the world to me, me

Don't make me out to be this helpless child of misery,
Maybe love is what I need
But not your sympathy

In and out of space,
I'm always somewhere in between,
I try to make commands
But instead I make a mess of things, for me

I try paint by numbers,
But nothing's black and white to me

Don't make me out to be this helpless child of misery,
Maybe love is what I need
But not your sympathy

Nothing and no one can make your lies the truth, and no one can stand inside your shoes but you

Don't make me out to be this helpless child misery,
Maybe love is what I need
But not your sympathy
But not your sympathy

Lời Việt

Hết hơi
Đuổi theo cuộc diễu hành lớn
Giơ cao tay lên
Nghĩ là tôi sẽ van nài ban nhạc diễu hành chơi nhạc cho tôi
Tất cả những ảo ảnh này
Chúng thật sự có ý nghĩa rất lớn đối với tôi

Đừng xua đuổi tôi thành đứa trẻ bất lực tội nghiệp này
Có lẽ tình yêu là những gì tôi cần
Nhưng không phải là sự thương cảm của các người

Trong và ngoài không gian
Tôi luôn luôn ở đâu đó ở giữa
Tôi cố ra lệnh
Nhưng thay vào đó, tôi làm rối tung mọi thứ vì tôi

Tôi cố tô vẽ bằng những con số
Nhưng chẳng có gì rõ ràng trắng đen đối với tôi

[Điệp khúc]

Chẳng có gì và không ai có thể khiến bạn nối dối sự thật và không ai có thể mang vừa giày bạn ngoài bạn ra

[Điệp khúc]


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...