Call Me By Your Name

Pop
MrWind
1147
Call Me By Your Name

Lời bài hát

[Verse 1]
I have loved you for the last time
Is it a video? Is it a video?
I have touched you for the last time
Is it a video? Is it a video?

For the love, for laughter, I flew up to your arms
Is it a video? Is it a video?
For the love, for laughter, I flew up to your arms
Is it a video? Is it a video?
Is it a video?

[Verse 2]
I have loved you for the last time
Visions of Gideon, visions of Gideon
And I have kissed you for the last time
Visions of Gideon, visions of Gideon

For the love, for laughter, I flew up to your arms
Is it a video? (Is it a video?) Is it a video? (Is it a video?)
For the love, for laughter, I flew up to your arms
Is it a video? (Is it a video?) Is it a video? (Is it a video?)

For the love, for laughter, I flew up to your arms
Visions of Gideon, (visions of Gideon), visions of Gideon, (visions of Gideon)
For the love, for laughter, I flew up to your arms
Visions of Gideon, (visions of Gideon), visions of Gideon, (visions of Gideon), Visions of Gideon

Visions of Gideon, visions of Gideon, visions of Gideon
Visions of Gideon, visions of Gideon, visions of Gideon
Visions of Gideon, (Is it a video?), visions of Gideon, (Is it a video?), visions of Gideon
Visions of Gideon, (Is it a video?), visions of Gideon, (Is it a video?), visions of Gideon
(Is it a video?) (Is it a video?) (Is it a video?)

Lời Việt

Ver 1
Tôi đã bên anh lần cuối cùng
Giờ hoài niệm ùa về chỉ tựa như một đoạn băng thôi sao?
Tôi đã ân ái với anh lần cuối cùng
Giờ hoài niệm ùa về chỉ tựa như một đoạn băng thôi sao?

Tôi ngã vào vòng tay anh bởi tình yêu mãnh liệt, bởi những tràng cười sảng khoái
Giờ hoài niệm ùa về chỉ tựa như một đoạn băng thôi sao?
Tôi ngã vào vòng tay anh bởi tình yêu mãnh liệt, bởi những tràng cười sảng khoái
Giờ hoài niệm ùa về chỉ tựa như một đoạn băng thôi sao?
Hoài niệm ùa về như một đoạn băng thôi sao?

Ver 2
Tôi đã bên anh lần cuối cùng
Tôi đã lường được tất cả rồi
Tôi đã trao anh nụ hôn cuối
Tôi đã lường được tất cả rồi

Tôi ngã vào vòng tay anh bởi tình yêu mãnh liệt, bởi những tràng cười sảng khoái
Giờ hoài niệm ùa về chỉ tựa như một đoạn băng thôi sao?
Tôi ngã vào vòng tay anh bởi tình yêu mãnh liệt, bởi những tràng cười sảng khoái
Giờ hoài niệm ùa về chỉ tựa như một đoạn băng thôi sao?

Tôi ngã vào vòng tay anh bởi tình yêu mãnh liệt, bởi những tràng cười sảng khoái
Tôi đã lường được tất cả rồi
Tôi ngã vào vòng tay anh bởi tình yêu mãnh liệt, bởi những tràng cười sảng khoái
Tôi đã lường được tất cả rồi

Tôi đã lường được tất cả rồi
Tôi đã lường được tất cả rồi
Tôi đã lường được tất cả rồi (giờ hoài niệm ùa về chỉ tựa như một đoạn băng thôi sao?)
Tôi đã lường được tất cả rồi (giờ hoài niệm ùa về chỉ tựa như một đoạn băng thôi sao?)
Giờ hoài niệm ùa về chỉ tựa như một đoạn băng thôi sao?


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé