The Rains Of Castamere

Soundtracks
MrWind
223
The Rains Of Castamere

Lời bài hát

"And who are you", the proud lord said,
"That I must bow so low?
Only a cat of a different coat,
That's all the truth I know.

In a coat of gold or a coat of red,
A lion still has claws,
And mine are long and sharp, my lord,
As long and sharp as yours"

And so he spoke, and so he spoke,
That lord of Castamere
And now the rains weep o'er his hall,
With no one there to hear.

Yes now the rains weep o'er his hall,
And not a soul to hear.

Lời Việt

Ngài lãnh chúa tự hào “Ngài là ai
Mà tôi phải cúi thấp đầu?
Chỉ là mèo có bộ lông khác màu
Đó là sự thật mà tôi biết

Lông màu vàng hay lông màu đỏ
Con sư tử vẫn có móng sắc,
Và móng của tôi cũng dài và sắc, thưa ngài
Cũng dài và sắc như móng của ngài.”

Và ông ta nói vậy, và ông ta nói như vậy
Ngài lãnh chúa của Castamere
Và giờ cơn mưa khóc trên lâu đài của ông
Khi không còn ai nghe nữa.

Giờ cơn mưa khóc trên lâu đài của ông
Và không một linh hồn nào thấu.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...