Nghệ sĩ :

Baek Yerin

Baek Yerin

0

1107

Thông tin

Tên khai sinh: Baek Ye-rin (Hangul: 백예린)

Ngày sinh: 26 tháng 6, 1997 (21 tuổi) Daejeon, Hàn Quốc