Faith Of The Heart

Unknow Category
MrWind
711
Faith Of The Heart

Lời bài hát

Faith Of The Heart
It's been a long road gettin' from there to here
It's been a long time but my time is finally near
And I can feel a change in the wind right now
Nothing's in my way

And they're not gonna hold me down, no more
No they're not gonna hold me down

'Cause I've got faith of the heart
I'm goin' where my heart will take me
I've got faith to believe I can do anything

I've got strength of the soul
And no one's gonna bend or break me
I can reach any star
I've got faith, I've got faith, faith of the heart

It's been a long night trying to find my way
But through the darkness now I'll finally have my day
And I will see my dream come alive at last
I will touch the sky

And they're not gonna hold me down no more
And they're not gonna change my mind

'Cause I've got faith of the heart
I'm goin' where my heart will take me
I've got faith to believe I can do anything

I've got strength of the soul
And no one's gonna bend or break me
I can reach any star
I've got faith, faith of the heart

I've known a wind so cold
I've seen the darkest days, yeah
But now the winds I feel
Are only winds of change, oh

Oh, I've been through the fire
And I've been through the rain
But I'll be fine

I've got faith of the heart
I'm goin' where my heart will take me
I've got faith to believe I can do anything

I've got strength of the soul
And no one's gonna bend or break me
I can reach any star
I've got faith, faith of the heart

I'm goin' where my heart will take me
And I can reach any star
I've got faith, I've got faith, faith of the heart, oh
It's been a long road

Lời Việt

Cũng đã được một chặng đường dài từ đó tới đây rồi
Cũng đã được một thời gian dài nhưng thời gian của tôi cuối cùng cũng đã gần tới
Và tôi có thể cảm nhận một sự đổi thay trong cơn gió ngay lúc này
Không có gì ngán đường tôi đi cả

Và người ta sẽ không khiến tôi chùn bước, không thế nữa
Không, họ không khiến tôi chùn bước

Vì tôi đã tin vào con tim mình
Tôi sẽ đi bất cứ nơi đâu con tim mình mách bảo
Tôi đã có niềm tin để tin rằng mình có thể làm tất cả

Tôi đã có sức mạnh của tâm hồn
Và không ai có thể bắt tôi khuất phục hay khiến tôi suy sụp
Tôi có thể với tới những vì sao
Tôi đã có niềm tin, đã có niềm tin, đã tin vào con tim mình

Đã có một đêm dài để cố tìm lối đi cho riêng mình
Vượt qua bóng tối giờ đây cuối cùng tôi cũng đã có những ngày tươi sáng
Và tôi sẽ thấy giấc mơ của mình biến thành sự thật
Tôi sẽ chạm tới bầu trời

Và người ta sẽ không khiến tôi chùn bước, không thế nữa
Không, họ không khiến tôi chùn bước

Vì tôi đã tin vào con tim mình
Tôi sẽ đi bất cứ đâu con tim mách bảo
Tôi đã có niềm tin để tin rằng mình có thể làm tất cả

Tôi đã có sức mạnh của tâm hồn
Và không ai có thể bắt tôi khuất phục hay khiến tôi suy sụp
Tôi có thể với tới những vì sao
Tôi đã có niềm tin, đã có niềm tin, đã tin vào con tim mình

Tôi biết một cơn gió lạnh lẽo
Tôi đã thấy những ngày tối tăm
Nhưng giờ đây tôi cảm nhận cơn gió
Là luồng gió đổi thay

Ôi tôi đã vượt qua ngọn lửa
Và cũng đã vượt qua mưa giông
Nhưng tôi vẫn ổn

Tôi đã tin vào con tim mình
Tôi sẽ đi bất cứ đâu con tim mách bảo
Tôi đã có niềm tin để tin rằng mình có thể làm tất cả

Tôi đã có sức mạnh của tâm hồn
Và không ai có thể bắt tôi khuất phục hay khiến tôi suy sụp
Tôi có thể với tới những vì sao
Tôi đã có niềm tin, đã có niềm tin, đã tin vào con tim mình

Tôi sẽ đi bất cứ nơi đâu con tim mình mách bảo
Tôi có thể với tới những vì sao
Tôi đã có niềm tin, đã có niềm tin, đã tin vào con tim mình
Đó là một chặng đường dài


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...