Good Good

Country Rock
MrWind
1247
Good Good

Lời bài hát

Uh Uh when you hear it knockin’ like that
Ya’ll know what this is

When my man leave the house
I know he’s coming right back
I got that good good
I got that good good
No matter how much he might try to act
He know just where it’s at
I got that good good (yup)
I got that good good (yup)

I put it on him right
I do it every night
I leave him sittin’
Mouth open
Like, “Whoa!”
So I don’t worry bout (uh) nobody takin my (okay)
Cause I know just the right thang to do
I got that good good

I never had a problem with the one
Never been worry about him ever cheating on me
Cause when I say I got that pop lock and drop it
Believe me
If I’m with you It’s gonna kill you
On the days you don’t see me
See The things I possess a lot of women don’t (don’t)
And the things I’mma do for my most wont (won’t)
I hear em talking bout it when I’m up on the salon
Crying cause they man aint come home
I try to tell em


When my man leave the house
I know he’s coming right back
I got that good good (uh)
I got that good good (uh)
No matter how much he might try to act
He know just where it’s at
I got that good good (uh)
I got that good good (uh)
I put it on him right
I do it every night
I leave him sittin’
Mouth open
Like, “Whoa!”
So I don’t worry bout (haha) nobody takin my
Cause I know just right thang to do
I got that good good

Ladies don’t believe half what you hear
Cause its all a waste of time
If you know you got that good good good
Everything will be just fine
So let your man be the man when he in public
Even though behind the scenes yall be runnin
Let him run with his boys
Let him play his little games
Let him drive his Cadillac
Don’t worry hell be back

When my man leave the house
I know he’s coming right back
I got that good good (uh)
I got that good good (uh)
No matter how much he might try to act
He know just where it’s at
I got that good good (uh)
I got that good good (uh)
I put it on him right
I do it every night
I leave him sittin’
Mouth open
Like, “Whoa!”
So I don’t worry bout nobody takin my
Cause I know just right thang to do
I got that good good

If you got that good good
And you know it ladies show em where its at
Right here
Where its at
Right here

See I don’t know what them otha girls be doing
They be Crying bout they man cause they always losing
You need that good good
gotta have that good good
So keep on good good
they need that good good

When my man leave the house
I know he’s coming right back
I got that good good
I got that good good
No matter how much he might try to act
He know just where it’s at
I got that good good
I got that good good
I put it on him right
I do it every night
I leave him sittin’
Mouth open
Like, “Whoa!”
So I don’t worry bout nobody takin my
Cause I know just right thang to do
I got that good good

Lời Việt

Ừ, khi bạn nghe tiếng gõ cửa như thế
Tất cả đều biết điều đó đúng không

Khi người đàn ông của tôi rời khỏi
Tôi biết anh ta sẽ quay lại ngay
Tôi tốt mà
Tôi tốt, tốt
Chẳng cần quan tâm cách anh ta cố gắng
Chỉ là anh ta biết nó ở đâu
Tôi tốt mà
Tôi tốt, tốt
Tôi đã cho anh ta tất cả
Tôi làm việc đó hàng đêm
Tôi để anh ta ngồi đó
Với cái miệng há to
Giống như “Whoa”
Nên tôi chẳng lo lắng nếu chẳng ai rước tôi
Bởi tôi biết cái ơn huệ đó
Tôi tốt mà

Tôi chẳng bao giờ có vấn đề gì với ai
Chẳng phải lo lắng gì thậm chí khi anh ta đang lừa dối tôi
Bởi khi tôi nói rằng tôi có khóa và đã đánh rơi nó
Tin tôi đi
Nếu tôi ở bên cạnh anh, tôi sẽ giết
Một ngày kia anh sẽ chẳng còn thấy tôi
Chỉ thấy những điều tôi ám ảnh mà hầu hết phụ nữ không làm thế
Và những điều kia tôi làm vì những gì tôi sẽ không có
Tôi nghe họ nói về nó khi tôi ngồi trên ghế bành
Bật khóc bởi người đàn ông kia không trở về
Tôi có nói với họ


Khi người đàn ông của tôi rời khỏi
Tôi biết anh ta sẽ quay lại ngay
Tôi tốt mà
Tôi tốt, tốt
Chẳng cần quan tâm cách anh ta cố gắng
Chỉ là anh ta biết nó ở đâu
Tôi tốt mà
Tôi tốt, tốt
Tôi đã cho anh ta tất cả
Tôi làm việc đó hàng đêm
Tôi để anh ta ngồi đó
Với cái miệng há to
Giống như “Whoa”
Nên tôi chẳng lo lắng nếu chẳng ai rước tôi
Bởi tôi biết cái ơn huệ đó
Tôi tốt mà

Các quý cô chẳng hề tin lấy 1 nửa điều bạn nghe thấy
Bởi nó chỉ làm phí thời gian
Nếu bạn biết mình tốt
Thì mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi
Vậy hãy để người đàn ông của mình là chính mình ở nơi công cộng
Ngay cả đằng sau những hình ảnh mà bạn phải chạy trốn
Hãy để anh ta chạy với những đứa trẻ
Chơi những trò chơi trẻ nít
Lái chiếc Cadillac
Và đừng lo lắng, anh ta sẽ bay lại thôi

Khi người đàn ông của tôi rời khỏi
Tôi biết anh ta sẽ quay lại ngay
Tôi tốt mà
Tôi tốt, tốt
Chẳng cần quan tâm cách anh ta cố gắng
Chỉ là anh ta biết nó ở đâu
Tôi tốt mà
Tôi tốt, tốt
Tôi đã cho anh ta tất cả
Tôi làm việc đó hàng đêm
Tôi để anh ta ngồi đó
Với cái miệng há to
Giống như “Whoa”
Nên tôi chẳng lo lắng nếu chẳng ai rước tôi
Bởi tôi biết cái ơn huệ đó
Tôi tốt mà

Nếu bạn cũng tốt
Và bạn biết, các quý cô, hãy cho họ thấy nơi nó tồn tại
Ngay tại đây
Nơi nó tồn tại
Ngay tại đây

Nhìn đi, tôi chẳng biết điều mà con gái phải làm
Họ phải khóc về người yêu bởi họ luôn thất bại
Các bạn cần những thứ tốt đẹp
Thì các bạn sẽ có được nó
Vậy hãy giữ điều tốt đẹp đó
Bởi họ cần chúng

Khi người đàn ông của tôi rời khỏi
Tôi biết anh ta sẽ quay lại ngay
Tôi tốt mà
Tôi tốt, tốt
Chẳng cần quan tâm cách anh ta cố gắng
Chỉ là anh ta biết nó ở đâu
Tôi tốt mà
Tôi tốt, tốt
Tôi đã cho anh ta tất cả
Tôi làm việc đó hàng đêm
Tôi để anh ta ngồi đó
Với cái miệng há to
Giống như “Whoa”
Nên tôi chẳng lo lắng nếu chẳng ai rước tôi
Bởi tôi biết cái ơn huệ đó
Tôi tốt mà


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...